Video Translation 6: Giuhaw sa Pagmahal Episode 4: (Longing for Love) Transcribed and translated from Cebuano to English

SHARE:

Hi Guys.  I know a lot of you are waiting for this.  Please forgive me.  I have been busy with many stuff.  Among them preparations in creat...

Hi Guys.  I know a lot of you are waiting for this.  Please forgive me.  I have been busy with many stuff.  Among them preparations in creating more content for my Cebuano Language Teacher Youtube Channel.  

If you have been following my blog and the previous episodes of Giuhaw sa Pagmahal, you would be familiar now the story.  It is really a rather simple plot, but the protagonists will face a lot of challenges that's why this story will have 200 + episodes.     

GIUHAW SA PAGMAHAL 4
CHARACTERS:   Mommy Carmi -  Ramil’s mother who wants Ramil to marry Paulene, a rich girl.

            *Dong Ramil  -  Carmi’s son who will fall in love with Inday Lea, a simple barrio girl.

            Inday Paulene -   A rich girl who is deeply in love with Ramil and will do everything to

make Ramil fall for her. 

            Inday Lea -  A simple barrio girl who Ramil falls in love with, but Mommy Carmi 

                                makes life hell for her.

            Dong Leo –  Lea’s twin brother who is very supportive of her.

            Lola Pinang  -  Grandmother of Lea and Leo.

            Papa Santi  -  Father of the twins Lea and Leo.

MOMMY CARMI:

                          Mahitabo ang usa ka grand wedding ninyo ni Ramil with or without Ramil’s 

                                approval.

A grand wedding will happen for you and Ramil with or without Ramil’s approval.

PAULENE:

                         Thank you sa encouragement, Tita, bye. 

                           Thank you for the encouragement, Tita, bye.

MOMMY CARMI:

                         Bye, iha.**

                           Bye, iha.

RAMIL:

                        Nahibawo ko’ng si  Paulene ang gikasulti mo, Mommy.

                          I know it was Paulene you were talking  to, Mommy.

MOMMY CARMI:

                        Oo. At least, Ramil, nahibawo kang dili ka na makabalibad.  Kon sa insik pa gibuya ko na ikaw kang Paulene.

Yes.  At least, Ramil, I know you wouldn’t be able to refuse.  As per the Chinese, I have arranged for you to marry Paulene.  

RAMIL:

                        No way.  I don’t understand you, Mom.   Ambot unsay gipakaon anang pamilyaha nimo.

                        Nganong  idudho man gyud kanako si Paulene?

No way.  I don’t understand you, Mom.  I wonder what that family made you eat.  Why would they push Paulene to me?

 

MOMMY CARMI:

                       Gusto lang ko’ng maniguro, Ramil.  At least na man lang, mapunta ka sa usa ka babaying

                       duna’y breeding! Sa usa ka babaye nga parihas nato ug istado sa society! Babaye nga angay

                       mo ikapasigarbo.

                         I just want to be sure, Ramil.  At least, just for you to end up with a lady with a breeding. 

                       To a lady who has the same status in society as us.   A lady that you can be proud of.  

RAMIL:

                       Gitahod taka, Mommy. Please, hatagig  gamay’ng rispito ang akong pagbati. Kung imo pa

                        ganing ipamugos si Paulene nako, molayas ko dinhi ug di na mopakita nimo. Wa ko magtiaw

        sa akong gisulti, Mommy. I mean it.

 

I respect you, Mommy.  Please, give my feelings a little respect.  If you ever will force        Paulene to me, I will leave and will never show myself to you ever.  I am not kidding about what I said, Mommy.  I mean it. 

 

LOLA PINANG:

Na hala.  Sige na, apo.  Kanta na. Kantaha ang tanan nimong paboritong kanta. Kay sa dili madugay,  di na ‘mi makadungog sa imong tingog. 

 

All right, then.  Okay, my grandchild.  Sing now.  Sing all your favorite songs.  Because it wont be long that, we won’t be able to hear your voice.

 

PAPA SANTI:

                    Sige na anak, sige na.

                     Go on, my child.  Go on. 

LEA:

                   Ngano’ng dili gud, Lola.  Asa ra man ko ba, nga moiskwila ra man ko sa syudad.  Mopauli ra

                   man sad ko diri sa ato.

    And why not grandma?  Where will I be when I would just be studying in the city.  I still                   

                  would come home here to our place.

LEO:

                  Patumani lang gud si Lola, Day.  Sigi na.  Kanta na diha kay naa man ko.  Duyugan man taka.

                   Just humor grandma, Day.  Come on.  Just sing because I am here.  I will accompany you.

PAPA SANTI:

                   Sige, sige, sige.  Pasahi.

                    Go on, go on, go on.   Start intro.

LOLA PINANG:

                  Na sige.

                    Okay, then.

LEA:

                  Sige na lang gud. Kini akong awit ako ning ipahinungod sa akong buotan nga Papa, si Papa

                  Santi.    Yeheey…ug sa akong buotan nga lola, si Lola Pinang. Ug sa akong buotan ug gwapito nga

                  kaluha, si Dong Leo. Yeheeyyy…

 

All right, then.   This song of mine is dedicated to my kind father, Papa Santi.  Yeheey…and to my kind grandmother,  Lola Pinang.  And to my kind and quite.... handsome twin, Dong Leo.

PAPA SANTI:

                 Okay. 

                  Okay.

LEA:

                 Sige na dayon, Dong, pasahi na dayon.

                   Okay then, Dong.    Start intro then.

LEO:

                 Unsa man imong kantahon?

                   What are you going to sing?

LEA:

                 Kanang “LUHA”.

                   It’s  “LUHA.”

LEO:

                 Ahh.. “LUHA”.

                   Ahh.. “LUHA”.

PAPA SANTI:

                “LUHA”. 

                  “LUHA”.

LOLA PINANG:

                  Dia na.

                    Here it is.                                    

LEA:

                “ Akala ko ikaw ay akin

                  Totoo sa aking paningin

                  Ngunit ng ikaw ay yakapin

                  Naglalaho sa dilim

            

                 Ninais kung mapalapit sa ‘yo

                 Ninais kung malaman mo

                 Ang mga paghihirap ko

                 Balewala lang sa ‘yo

           

                 Ikaw ay aking minahal

                 Kasama ko ang maykapal

                Ngunit ba’t

                Ako pala’y nagging isang hangal

                Naghahangad ng isang katulad mo

           

LEO:

                 Hala, oy.  Di nako makuha.

                   Oh, my.  I can’t get it.

LEA:

                 Sige, sige.  Pakpak sad mo. Thank you, Kuya.***

                   Okay.  Okay.  Please clap, guys.  Thank you, Kuya.

PAPA SANTI:

                 Yohoooo...

PAPA SANTI:

                 Liwat kaayo nako, Ma ‘no?

                   She really takes after me, ‘Ma, right? 

LOLA PINANG:

                    Nako. 

                      After me.

PAPA SANTI:   

    Nangangkon baya siya.

    Mom, wants to get the credit.

LEO: 

    Dili.  Liwat nako.

    No.  She takes after me.

LOLA PINANG:

                    Ako baya’y nagtudlo.

                     I’m the one who taught her.

PAPA SANTI:

                   Na, hala, liwat natong tanan. Okay.  Ge, ge. Sige.  Lain, Day.

                   Okay.  Then.  She takes after us all.  Okay.  Go, go.  Go ahead.  Another one, Day.

LOLA PINANG:

                   Lain na pod be.

                     A different one now.

PAPA SANTI/LEO/LOLA PINANG:

                   Sayaw Day, sayaw.  

                   Dance Day, dance.

LEA:

                   Ay, dili ko kabalo mosayaw kuya ba.

                    Oh, I don’t know how to dance, Kuya.

LEO:

                   Ana ba?

                     Like this?

LEA:

                   “Dayang dayang”.  Dili ko.

                .     “Dayang dayang”.  I will not.

PAPA SANTI:

                      Bisaya.  Bisaya.

                        Visayan.  Visayan.

LOLA PINANG:

                      Ako na la’y mo sayaw.

                        Then I will dance.

PAPA SANTI:

                      Huh?  Sige, sige.  kanta siya, sayaw kami.

                        Ha?   Okay.  Okay.  She sings, we dance.

LOLA PINANG:

                       Ako’y sayaw.

                         I’ll dance.

PAPA SANTI:

                       Ge, ge, ge.

                         ‘kay.  ‘kay.  ‘kay.

LEA:

                       Unsa man na?

                        What’s that?

LOLA PINANG:

                       Unsa man ‘na? Na, sige.

                         What’s that?   Then, okay.

 

LEA:                                                                                              

                         Ah si Papa, mosayaw si Papa.

                          Ah.  Father.  Father will dance.

LOLA PINANG:

                         O, na, sayawi.

                           Then, dance to it then.

PAPA SANTI:

                          Paris ‘ta.

                          We’ll be partners.

LOLA PINANG:

                          O, mahimo sad.

                            Yes.  That will be good too.

PAPA SANTI:

                          Sige, sige.  Unsa mang sayaw; unsa mang kantaha?

                            Okay.  Okay.  What dance; what song?

LOLA PINANG:

                           Sige.  Sugdi na.  Ang iyang kantahon atong lingawan.

                            Okay.  Start it.  We will dance to what she will sing.

PAPA SANTI:

                            Ah sige. Sugot lang gihapon, basta tungod ni Inday, ni Inday Lea.

                              Ah, okay.  I’ll still agree, as long as it is because of Inday, of Inday Lea.

LOLA PINANG:

                            Na, sige.

                                Then, okay.

PAPA SANTI:

                            Pasahe.

                                Start intro.

LOLA PINANG:

                            Tungod ug alang kanimo.

                                Because and for you.

LEO:

                             Sige. Sayaw na ‘mo.

                                Okay.  You dance now.

PAPA SANTI:

                             Wala ma’y kanta.

                                But there’s no music.

LEO:

                              Wala’y kanta.  Pastilan sad ani..

                                No music.  My goodness.

LEA:

                              Wa’y klaro.

                                So vague.

              

                                                 

MINGGOY:

                              Dong, Dong Ramil!

                                 Dong, Dong Ramil!

RAMIL:

                              O, Minggoy?   

Yes,  Minggoy?

MINGGOY:

                              “Dong.  Sorry kay na-public disturbance tika, ay, public disturbance, na-disturbo tika ha?

  Ganina  man gud ko nakakita nimo nga -- kaganina pa tika nakita nga nag sige’g

 hinuktok.   Mura ba’g gidat-ugan ka  sa tibuok kalibutan sa akong tan-aw nimo, Dong.

                              Unsa ma’y nahitabo, Dong?

                                ‘Dong, I’m sorry that I have a public disturbance on you – oh -- public disturbance -- I

disturbed you, okay?   I’ve seen you earlier that -- I have seen you earlier

that you have been contemplating.  What happened, Dong?

 

 

RAMIL:

                             Si Mommy man gud.

                                It’s because of Mommy.

MINGGOY:

                             Si Mommy nimo? Ngano man? Sisiw! Uyon-uyoni lang na si Mommy nimo, Dong, aron di     

                             mo mag-away. Mao na’y tambal ana.

                                Your mommy?  But why?  A piece of cake! Just go along with you Mommy, Dong, so that

You won’t fight.  That’s the solution to that.

RAMIL:

                              Unsa’y buot nimong ipasabot?  Mosugot ko nga ilawog ko niya ni Paulene?

                                What do you mean?  I will agree that she feeds me to Paulene?

MINGGOY:

                             Ato ra ‘ni Dong, ha? Kana si Paulene, patay kayo ‘na nimo, Dong.  Unya si Mommy nimo,    

                             mao’y giigo.  Kana si Paulene Dong, sipsip kaayo nang Ma’am Carmi. Abi nimo Dong,   

                             giregalahon intawon  si Mommy nimo ana’g alahas nga mahalon kaayo. Para lang gyud

                             makuha niya ang atinsyon ni Mommy  -- ni Mommy nimo aron makapaduol siya nimo.

                             Patay kayo ‘na nimo.

This is just between us, ‘Dong, okay?   Paulene, is head over heels with you, Dong.  Then,

She is targeting your mother.   Paulene, Dong, is sucking up at Ma’am Carmi.  You know,

Dong, she gifted your mother with expensive jewelry just so she can get your mother’s

attention, so that she can go near you.  She is head over heels for you.

RAMIL:

                             Unsa diay?  Is that so?

 

MINGGOY:

                            Mao na diha.  Galanti kunuhay moregalo si Paulene ni Ma’am Carmi kay naa man siya’y

motibo. Pero Dong, nganong dili man sad tawon ka ana ni Day Paulene, ka-mamords

ana?  Materyalis pwertes kana.

That ‘s what happened.  Paulene is very extravagant in giving gifts to Ma’am Carmi because she has a motive.  But Dong, why on earth don’t you like ‘Day Paulene?  She is very attractive?  She’s very sexy.

RAMIL:

                             Wa ko’y feelings niya Minggoy. Ug dili sya ang tipo sa babaye nga akong higugmaon.

                                I have no feelings for her Minggoy.  And she is not the type of girl that I would love.

MINGGOY:

                             Haah!

                                Haah!

 

LOLA PINANG:

                              Sige.  Lain na sad nga kanta, apo.

                                Okay.  A different song this time, child.

LEA:

                              Wa ka pul-i’g paminaw sa akong tingog, Lola?

                                You don’t get tired listening to my voice, Grandma?

LOLA PINANG:

                              Ooy! Ngano gung pul-an gud. Di gyud noon ko pul-an. Kanindot sa imong tingog.

                                 Ooy!  Why would I get tired?  I will surely never get tired.  Your voice is very nice.

PAPA SANTI:

                             Tinood na. 

                             That’s true.

LOLA PINANG:

                              Di ba? Hala sige. Kanang binisaya na sad.

                                 Right?  Okay.  Go.  A Visayan this time.

LEA:

                              O sigi. Unya kuan-i ko -- apili ko -- kanta sab ug apil.

                                Yes, okay.  Then,  what’s this – join me.  Join in singing too.

LEO:

                               Bisaya.

                                   Visayan.

PAPA SANTI:

                               Ikaw Leo, pul-an ka niya?

                                How about you Leo, do you get tired of her?

LOLA PINANG:     O.

                                  Yes.

LEO:

                               Wala oy,kanindot kaayo ‘g  tingog sa akong kaluha.

                                 Of course, not.  My twin has a very nice voice.

PAPA SANTI:

                               Kung ako pangutan-on,di gyud ko pul-an.

                                  If I will be asked, I will never get tired.

LEO:

                                Unsang kantaha, Lola?

                                   What song, Grandma?

 

LEA:

                                Sayaw ka Pa ha?

                                   You’ll dance, Pa, okay?

LOLA PINANG:

                                Unsa man?

                                   What?

PAPA SANTI:

                                Hala, akong usa ra?

                                   Oh, just by myself?

LEA:

                               “Pobreng Alindahaw”

                                    Pobring Alindahaw.

LOLA PINANG:

                                  O, kana. Sige.

                                     Yes.   That one.  Okay.

PAPA SANTI:

                                  Kantahi unya kanang duyugi kanta unya dayon manayaw ta.

                                     Sing then later, accompany the singing then let’s dance.

LOLA PINANG:

                                   O, mahimo, mahimo man. 

                                      Yes.  We may, we may.      

 

LEA:

                                    “Ako’y pobreng alindahaw.

                                        I’m a poor dragonfly.

PAPA SANTI:

                                    Wooh..alindahaw.

                                       Wooh…dragonfly.

                                               

LEA:

                                       Sa huyuhoy gianod-anod

                              Drifting with the breeze

 

PAPA SANTI/LOLA PINANG:

                                 Gianod-anod.

                               Adrifting.

                               

LEA:

                                 Nangita ug kapanibaan, ahay,

                              Looking for a place it can sip from.

 

PAPA SANTI:

                                  Kapanibaan.

                                Can sip from.

                               

                               

LEA:

                                 Sa tanaman ug sa mga kabulakan.

                               In the plant area and flower section

 

PAPA SANTI:

                                 Kani Ma, kani Ma. Ari.

                               This one, Mom.  This one.  Here.

LEA:

                                 Aruy (12x)
                                 Ania si Lola, si Leo ug si Papa.
                                Aruy (12x)

                                Ayaw’g kabalaka kay magtinarong ko sa akong pag-iskwela.

 

                                  

 

PAPA SANTI:

                            Kana.

                                      That’s more like it.

       

Legend:

Dong -  a term of endearment for young men in Cebuano-speaking areas.

Iha -  a Spanish word which means young female child.  It is normally used to call one's daughter.

Kuya -  an honorific term for an older male.    


#cebuanolessons #binisayalessons #giuhaw sa pagmahal #cebuanotoenglishtranslation #essentialcebuano          


COMMENTS

https://cointiply.com/img/promo/banners/2_300x250.gif
https://cointiply.com/img/promo/banners/2_300x250.gif
https://www.citibank.com.ph/share-rewards/?media=-5305028761&scode=RBSBMBAM&ecid=MGCPBPHCCAENRF
Name

.,1,Active voice,2,actor focus,2,adjective,5,adjectives,1,adlaw,3,Advance vocabulary,8,Advertisement,1,Advice to readers,1,Ako,1,appreciation in Cebuano,1,asa,1,Bag-ong Tuig,1,baka,1,balay,1,bangko,1,barangay,1,barangay. kita-kits,1,Basic Bisaya,5,Basic Cebuano,20,basic cebuano dialogue,5,basic Cebuano grammar,2,basic expressions,14,Basic Grammar,3,Basic sentences,2,Basic Visayan,10,Basic Visayan Conversation,1,basic Visayan dialogue,2,basic Visayan grammar,1,basic vocabulary,3,basic vocabulary.,11,basic vocabulary. Cebuano Essential Vocabulary,2,baso,1,Beloved students,2,Binisaya grammar,7,Binisaya Jokes,5,Binisaya language,26,Binisaya learning,21,Binisaya lessons,26,Binisaya to English translation; video translation,1,Binisaya vocabulary,4,Binisaya vocabulary.,14,Bisaya expressions,3,Bisaya folk literature,1,Bisaya for foreigners,1,Bisaya for Tourists,1,Bisaya grammar,1,Bisaya lessons,14,Bisaya literary forms,1,Bisaya Teacher,1,Bisaya version; Cebuano version,1,Bisaya Vocabulary,39,Bisayan Lessons,1,Bisayan Lessons.,5,Bisayan Lessons. Bisayan Vocabulary,4,Bisayan Lessons. How to introduce yourself,3,Bisayan Vocabulary,16,body parts,2,Bohol,1,buok,1,buwan,1,buying food,2,c,1,Cebu,1,Cebu prepositions,1,Cebuano,15,Cebuano answers,2,Cebuano colors,2,Cebuano conjunctions,1,cebuano conversation,2,Cebuano culture,7,Cebuano dialogue,3,Cebuano Essential Vocabulary,8,Cebuano Essentials,40,Cebuano essentials.,7,Cebuano expressions,4,Cebuano Expressions and Visayan Phrases;How to Avert Unwanted Attention,9,Cebuano Features,1,Cebuano for foreigners,1,Cebuano for Tourists,1,Cebuano grammar,29,Cebuano Grammar; Ayaw,4,Cebuano grammar; Cebuano verbal sentences,4,Cebuano grammar; Visayan grammar,3,Cebuano grammar; Visayan grammar; Bisayang grammar,4,Cebuano grammar.,7,Cebuano idioms,1,Cebuano Jokes,2,Cebuano language,24,Cebuano learning,12,Cebuano Lesson,4,Cebuano lessons,17,Cebuano markers,2,Cebuano native speakers,1,Cebuano particles,1,Cebuano patterns,3,Cebuano phrases,3,Cebuano pronouns.,1,Cebuano Pronunciation,1,Cebuano questions,3,Cebuano sentences,4,Cebuano situationers,2,Cebuano statement,1,Cebuano Subtitles,1,Cebuano Teacher,2,Cebuano Terminology,1,Cebuano to English translation,10,Cebuano travel,1,Cebuano useful expressions,11,Cebuano verbs,1,Cebuano vocabulary,21,Cebuano vocabulary. Visayan vocabulary,11,Cebuano.Bisaya numbers,4,civil service,1,classroom activity,1,common food items,2,community development,1,counters,1,counting in Visayan,2,culture and traditions,10,culture matters,8,Culture Notes,6,Culture of Filipinos,4,Culture of Filipinos.,2,Dear Papa Joe,1,DED,1,descriptive words,3,diin ka gikan,1,dili ganahan,1,dining with Filipinos,1,Dodong,1,dos,1,duha,1,Easy Cebuano,1,Eating etiquette,2,enclitics,1,Enclitics; Visayan Enclitics; Cebuano Enclitics; essential expressions,2,English to Binisaya Translation,3,environment and climate change,1,Essential Bisaya,1,Essential Cebuano Grammar,2,etc.,1,expressing basic needs,1,expressing physical discomforts,1,expressions regarding food,2,Famous Cebuano Food.,1,Filipino culture,9,Filipino Holidays,1,Filipino practices,1,Filipinos,1,Food in Cebu,1,food tastes,1,functions,1,future,1,ganahan,1,ganahan kaayo,1,gatas,1,gikan,1,GIZ,1,governance and democracy,1,Gusto ka,1,Gusto ko,1,Gusto siya,1,health conditions,1,hiwa,1,how to say in Cebuano,3,humanitarian,1,humor,1,Ikaw,1,important announcement,1,Inday,1,Infinitive form,1,Intensifier "kaayo",1,iskuylahan,1,Japanese learning Cebuano,1,jis,1,kalbasa,1,kamatis,1,Kami,1,kang kinsa,1,kanunay,1,kanus-a,1,kapayas. Cebuano food,1,kilo,2,kinsa,1,Kita,1,kwatru,1,Language Learners,2,Language learning tips,2,Language learning tips.,2,Learn Bisaya,5,learn Cebuano,11,Learn Cebuano Language,4,Learn Visayan,2,Learning Bisaya,4,Learning Cebuano,4,Learning Tagalog,1,Learning Visayan,3,learninq Bisaya,1,Leyter,1,lima,1,linker ka,2,linker nga,1,local culture,3,local fruits,1,mangga,1,mansanas,2,marker,1,marketing,1,medyo,1,Memorizing Vocabularies.,1,Mga hayop,1,Mga kahayopan,1,Mga Pagsaulog Cebuano Vocabulary,1,mga panghinaut,1,Mindanao,1,modifier,1,Mother's day in Binisaya,1,munisipyo,1,napulo.,1,Negros Oriental,1,ngano,1,noun,1,nuybi,1,object focus,1,Oras,1,ordering food,1,pagkaon,1,pakwan,1,Pamilya,1,panagsa,1,Panay Island,1,Pasalamat ug pagdayeg,2,Passive Voice,1,past,1,Peace and order,1,Philippine culture and traditions,4,Photo Gallery,1,pila,2,pisot,1,Pista Opisyal,1,pito,1,place of origin,1,possessive pronouns,1,prior engagement,1,question words,2,Resources for travelers to Cebu,1,Romantic Cebuano Expressions,1,Romantic Expressions in Cebuano; Romantic Bisaya; Learn Cebuano,1,rural developpment,1,sabaw.,1,Safety and Security conditions in the Philippines,2,saging,1,sakay,1,Sakyanan,1,Salamat,1,Samar,1,Sari-sari,2,says,1,security and peace-building,1,Self-introduction in Binisaya,1,Self-Introduction in Cebuano,3,Sila,1,simana,1,simple descriptive sentences,2,sinehan,1,singku,1,Siquijor,1,siti,1,Siya,1,siyam,1,social development,1,Society and Culture,1,Spanish numbers,1,Speak Cebuano like a native,1,Special occasions,1,students learning Visayan...,1,Study Cebuano,5,Subject Pronouns,2,Sugilanon,1,Sunstar Daily,1,Survival Cebuano,3,Survival Visayan Expressions,2,Taga-diin,1,Tagpila,2,Tambagi ko 'Noy Kulas,1,Thank you,2,Tigmo-tigmo,1,time-telling in Cebuano,1,time=telling in Visayan,1,tindahan,1,Trabaho,1,translation from Cebuano to English,6,tres,1,trilled r,1,tuig,1,tulo,1,typical cebuano greetings,1,unaspirated,1,uno,1,unom,1,unsa,1,unsaon,1,upat,1,usa,1,usa duha tulo upat lima unum pito walo siyam napulo,1,usahay,1,Useful tips,1,Useful Expressions,7,Useful Greetings,2,Useful terms,4,Useful Tips,2,Useful verbs,1,useful vocabulary,6,utsu,1,Verbs,1,Video translation,1,Visayan,1,Visayan expressions,1,Visayan Grammar,6,Visayan greetings,2,Visayan Jokes,2,Visayan language,3,Visayan lessons,4,Visayan linkers,1,Visayan nouns,1,Visayan Numbers,2,Visayan phonology,1,Visayan phrases,2,Visayan Phrases; Cebuano useful expressions,1,Visayan Phrases;Cebuano useful expressions,2,Visayan sentence markers,1,Visayan sentences,1,Visayan sentences.,1,Visayan statements,2,Visayan to English Translation,4,Visayan verbal sentences.,2,Visayan video,1,Visayan vocabulary,7,Visayan vocabulary.,1,Visayan vocabulary. Cebuano vocabulary,1,Visayan words,2,Visayan-speaking area,2,Visayas,2,wa gyud/di gyud,1,walo,1,Waray-waray,1,What Cebuanos like to eat,1,What to eat in Cebu,1,When in the Philippines,1,When invited by a Filipino,1,Where are you from in Cebuano,1,Writinq a blog,1,y linker,1,yes/no questions in Cebuano,2,your teacher,1,youtube lessons,1,
ltr
item
Cebuano Teacher: Video Translation 6: Giuhaw sa Pagmahal Episode 4: (Longing for Love) Transcribed and translated from Cebuano to English
Video Translation 6: Giuhaw sa Pagmahal Episode 4: (Longing for Love) Transcribed and translated from Cebuano to English
https://i.ytimg.com/vi/aN_6kImXHv0/hqdefault.jpg
https://i.ytimg.com/vi/aN_6kImXHv0/default.jpg
Cebuano Teacher
https://www.cebuanoteacher.com/2020/07/giuhaw-sa-pagmahal-episode-4.html
https://www.cebuanoteacher.com/
https://www.cebuanoteacher.com/
https://www.cebuanoteacher.com/2020/07/giuhaw-sa-pagmahal-episode-4.html
true
843253592942908974
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy