Video Translation Number 4: Giuhaw sa Pagmahal 3 (Longing for Love)

SHARE:

Hi guys, Giuhaw Sa Pagmahal is a Cebuano teleserye that has been shown in INTV-CCTN Channel 47, produced by Mr. and Mrs. Nonito 'Dod...


Hi guys, Giuhaw Sa Pagmahal is a Cebuano teleserye that has been shown in INTV-CCTN Channel 47, produced by Mr. and Mrs. Nonito 'Dodong' Limchua..written and directed by Mrs. Resty Jumao-as-Nur.

If you have any comments and reactions to the translation, please feel free to put them down.
PAPA SANTI:
                 Ikalo ‘ni kay init, o.  Sigi, ikalo, o.
                   Put this on (indicating hat) because it’s hot.  Go ahead, put it on.
                 Woohhh.
                  Tana, manulod ‘ta. Woohh.
                   Come on, let’s go inside now. 
                  Bug-ata nimo anak oy. Woohh.
                    Oh my.  You’re so heavy, my child.
                  Bug-at nimo anak oy.
                  Oh, my.  You’re so heavy, my child.
                 Oh, butang, butang usa, butang.
                   Oh, (I’ll) put down, (I’ll) put down first, (I’ll) put down.
                 Bug-at-bug-at na man diay ka oy.
                   My, you’ve become quiet heavy already. 
LEA:
                   Matagak ang kawo ‘tay.  The hat will fall 'tay

PAPA SANTI: 

                  Pinalangga ‘ta gyud ka, anak.        
                  I love you dearly,  my child.
                  O ‘ma.  O?  Apo nimo ‘o.
                   Mother, look.  See?  Look at your grandchild.
LEA:
                  I love you, Papa Santi. 

PAPA SANTI:
                  Hmmm….mahal ‘ta usab kaayo ka anak.
                    Hmmm.  I also love you dearly, my child.
                  Mahal tamong duha si Leo.
                    I love both you and Leo.
                  Pinangga ta kaayo ‘mo.  Mahal ‘ta kaayo ‘mo anak.
                    I care for you both dearly.    I love you both dearly, my children.

LOLA PINANG:
                  Wala pa gyud mahuman inyong bonding, amahan ug anak? Naa ay, naluto na ‘tong 
                       kamoti nga akong gilung-ag.              
        You are still not done with your bonding, father and daughter?  Here,  the camote I was
            cooking is done.   
PAPA SANTI:
                  Ahhhh.. mao ba?   Ahhh…is that so?

LOLA PINANG:
                  O, hala, hala.  Saka.  Saka aron mangaon. Dali. Dali.
                    Yes.  My, my.  Go up.  Go up so we can eat.  Come on.  Come on.

PAPA SANTI:
                   Tana.     Come on.

LOLA PINANG:
         Diri.     Here.

 LEA:          Wa pa man mopauli si Dong Leo, lola.
                   But Dong Leo has not returned home yet, lola.

LOLA PINANG:
                  Ay, namasahiro pa ‘to og traysikad. Trysikad na man lang kay wa man makaabang og       
                      motor.
                   Oh,  he is  hiring out the traysikad.  It’s just the traysikad now because he wasn’t able to                          rent a  motor.
       Sigi lang.  Ato lang ‘tong salinan. Na hala, dali na, mangaon na ‘ta.
             It’s okay.  We will just leave some for him.  Okay, now.  Come on, let’s eat.

PAPA SANTI:                         
                   Tana.   Come on.

LEA:                                                                           
                   Yeeey, kamoti.  Yeeey.  Sweet potato.

PAPA SANTI:
                   Kamoti, paborito ‘na nimo.  Sweet potato, that’s your favorite.
                   Dali na, diri, diri, diri.  Lingkod diha ka.  Hurry.  Here.  Here.  Here.  You sit down there.
                   O ‘ma, diha ka.   Mother,  that’s your seat.

LOLA PINANG:
                   Na hala, hala, sigi, kuha dayon.  Okay.  Go, go.  Okay.  Get it.
  
PAPA SANTI:
                   ‘Bi panitan tika anak. ‘Bi panitan taka, pinangga gud taka gud.   
                      Come, I will peel you one, my child.  You know you’re so dear to me.

IN RAMIL'S HOUSE:

RAMIL’S MOM:
                   Wa man kuno magdugay  dinhi si Paulene.   Paulene didn’t stay long here, I heard.

RAMIL:
                  Yes, mom.  Yes, mom.

RAMIL’S MOM:
                 Ngano man?   And why?

RAMIL:
                  Di ba unethical sa usa ka babayi nga mao’y mamisita sa laki? Di ko ganahan ug mga
                  babaying flirt.  
                  Isn’t it unethical for a lady to be the one visiting a guy?  I don’t like flirt girls.
  
RAMIL’S MOM:
                   Pasalamat ka nga nagkagusto nimo si Paulene.  
                    You should be thankful that Paulene likes you.
RAMIL:
             Mommy, please. Ayaw siya’g ipamugos nako. Bisan gamay wa ko makagusto kang Paulene.                   Mommy, please.  
                  Don’t force her on me.  I have no liking for Paulene, even a little. 

RAMIL’S MOM:
              Nagkasabot na ‘mi ug ang inahan ni Paulene. Nagsabot ‘mi kamo’y  magkadayon sa iyang
               anak.  Paulene’s mom and I already agreed.  We  agreed that you and her
daughter will  marry each other.

RAMIL:
            Murag dili man tingali na inyong katungod, mommy.  I don’t think that is your right, mommy.

RAMIL’S MOM:
             Ramil! Basig --  Ramil – I might --
             
RAMIL:
             I’m sorry, mommy.  I’m sorry, mommy.
             This time, mahimo ko’ng masinupakon nga pagka anak.  This time, I will be a rebellious son.
             Nahibawo ko kon mauli ‘to si daddy gikan sa iyang business trip, hisabtan ra ko niya.  
                I know that when daddy returns from his business trip, he will understand me.
             Maong mommy, sabta sab ko.  Please.  That’s why mommy, please understand me.

RAMIL’S MOM:
             Haaayyyy  Haaayyyy…
IN LEAH'S HOME: 

LEA:
             Nakasabot man ko ‘Pa ba. Di’ na man kinahanglan nga tagsa-tagsaon pa ‘na nimo og                           pasabot nako.
                Father, I understand.  You don’t need to explain that to me one by one.

LOLA PINANG:
              Bitaw ‘dong. Bright man gyud ‘ning akong apo ba. Dali ra man  kaayo ‘ni makasabot.
                That’s right, ‘dong.  This grandchild of mine is really bright.  You can easily make her  
                understand.

PAPA SANTI:
             Nahibawo ko ana ‘ma.   I know that ‘ma.
             Piro gusto lang gyud nako makasabot si Lea, nga ang atong pagpatungha kaniya sa syudad,
             muna sa ginhawa nato og paningkamot.
                But I just really want for Lea to understand that our sending her to school in the city  
                is already a big effort for us.
             Kahibawo baya ‘mo kana atong gipadalang kwarta ni Lea para gasto sa iskwilahan didto sa
             syudad, ato unta ‘to iglulukat sa naprinda natong  yuta.
                You know that the money we sent for her school expenses in the city, we were supposed to
redeem our pawned land with that.
Aron masilsil sa ulo ni Lea nga magtarong gyud siya sa iyang pag-iskwila.
    So that it will be instilled in Lea’s head to do well in her studies.

LEA:
             Sure lagi nga magtarong ko ‘Pa. Salig lang gud nako.
                I will surely do well ‘Pa.  Just trust me.

PAPA SANTI:
            Salig ko nimo anak. Okay, anak. 
                I trust you, my child.  Okay, my child.

LOLA PINANG:
           O, si Leo na.  Anaa niabot. Mao na.
                O, that’s Leo.  He’s arrived.  That’s him.
            Naa na si Leo.
                Leo’s here already.

LEO:
           Ay ‘Pa. Amin sa ‘ko ‘Pa ‘bi. 
                Oh, ‘Pa.  Blessings from you, ‘Pa.  Here.

PAPA SANTI:
           Kaloy-an ka sa Ginoo, anak.
                God bless you, my child.

LEO:
           ‘La.  Grandma.

LOLA PINANG:
           Uhm.

LEA:
          Dali ‘dong.  Come here, ‘dong.

LEO:
         Paos-paos gud og lakaw oy. 
                I got hoarse from working all day.

PAPA SANTI:
        Sigi na, pangaon na ‘mo.
                You go ahead eat now.

LEO:
        Nabinlan pa jud ko og kamoti.
                There’s some camote left for me.

PAPA SANTI:
        Sigi na, kaon na. 
                Go, eat now.

LEA:
        Imo baya ng paborito ‘dong.
                That’s your favorite, ‘dong.

LEO:
       Kamo diay?  How about you guys?

LOLA PINANG:
        Hala, kaon dayon. 
                Go, eat fast.

LEA:
       Lami ‘dong ‘sa?
                It’s delicious, ‘dong, right?

PAPA SANTI:
       Uhm. Paniti ‘day. 
                Peel him some, ‘day.
       Anak, kumusta imong pagpamasahiro og traysikad?
                My child, how is your driving of the traysikad?

       Traysikad man imong gidala no kay wala man diay ka kaabang sa trycicle?
                You’re driving a traysikad because you could not rent a trycicle, right?

LEO:
       Aw, okay lang, ‘Pa, mobalik man ko ‘ron dayon kay basin og makasobra-sobra ko og dako-dako ba,
                Oh, it's okay, ‘Pa.  I will go back in a bit because I might be able to get a little extra.
       dayon makapuno ko sa akong tinigom para ipabalon nako ni ‘Day Lea.
                Then I can add my savings for ‘Day Lea’s pocket money.

LEA:
       Ma-touch man lang pod ‘ta. Thank you, ninyo ‘Dong, ha? Nagtinabangay jud mo para lang ko
makaiskwila.
                I can’t help but feel touched by all these.  Thank you all, ‘Dong, ha?  You all helped each 
                other just to be able to send me to school.

PAPA SANTI:
        Mao na’y takos nimong huna-hunaon anak, nga gipalabi ka gyud sa imong kalipay.
                That’s what you should reflect very seriously, my child, that your happiness was made our 
                priority.

LEO:
        Ingon ana gyud ka namo kamahal ‘Day. Busa, pagtinarong gyud didto sa syudad, ha?
                That’s how much we love you, ‘Day.  So, you better behave in the city, okay?

LOLA PINANG:
         Bitaw apo, pagbinuotan gyud didto, ha?
                That’s right, my grandchild.  Behave properly there, okay?

LEA:
         Promise lagi nako ninyo lola, ‘Dong Leo, Papa Santi nga magtinarong gyud ko sa akong pag-
         iskwila.
                I really promise you all, lola, ‘Dong Leo, Papa Santi that I will really be serious in my 
                studies.

IN RAMIL'S HOUSE:

PAULENE:
              Buotan man ko tita ba. Ambot ngano ‘di gyud ganahan si Ramil nako.
                I really don’t know why Ramil doesn’t like me when I’m really a kind person, Tita.

RAMIL’S MOM:
               Oh, ayaw ko og ingna iha nga mo-surrender ka na.
               Oh, don’t tell me that you are going to surrender?
                                                                                                                                                                               
PAULENE:
               Of course not, Tita. Na-challenge hinoon ko sa pagsamot.
                Of course not, Tita.  Instead, I’m even more challenged.

RAMIL’S MOM: 
Uh-hum.

PAULENE:
When I love someone, I put my heart, my mind and my soul.

RAMIL’S MOM:
                 And?  You are used to getting what you want, aren’t you, iha?

PAULENE:
                 Definitely, Tita. Once I set my mind into something, never nga mo-surrender si Paulene. 
                 Ako Si Ramil, by hook or by crook.
                         Definitely, Tita. Once I set my mind into something, Paulene will never surrender.                               Ramil is mine, by hook or by crook.

RAMIL’S MOM:
                 Well, you have my support, iha.  Anyway, nagkasabot na ‘mi si mommy nimo’g sya, 
                 kung  mahuman namo si Ramil sa inyong pag-iskwila, then, mahitabo ang usa ka grand 
                 wedding inyo ni Ramil, with or without –

            Well, you have my support, my child.  Anyway, your mom and I already have agreed                that when you and Ramil are finished with your studies, then, a grand wedding of                    yours and Ramil will happen, with or without --  

               
           
     
               


COMMENTS

https://cointiply.com/img/promo/banners/2_300x250.gif
https://cointiply.com/img/promo/banners/2_300x250.gif
https://www.citibank.com.ph/share-rewards/?media=-5305028761&scode=RBSBMBAM&ecid=MGCPBPHCCAENRF
Name

.,1,Active voice,2,actor focus,2,adjective,5,adjectives,1,adlaw,3,Advance vocabulary,8,Advertisement,1,Advice to readers,1,Ako,1,appreciation in Cebuano,1,asa,1,Bag-ong Tuig,1,baka,1,balay,1,bangko,1,barangay,1,barangay. kita-kits,1,Basic Bisaya,6,Basic Cebuano,21,basic cebuano dialogue,5,basic Cebuano grammar,2,basic expressions,14,Basic Grammar,3,Basic sentences,2,Basic Visayan,11,Basic Visayan Conversation,1,basic Visayan dialogue,2,basic Visayan grammar,1,basic vocabulary,3,basic vocabulary.,11,basic vocabulary. Cebuano Essential Vocabulary,2,baso,1,Beloved students,2,Binisaya grammar,7,Binisaya Jokes,5,Binisaya language,26,Binisaya learning,21,Binisaya lessons,26,Binisaya to English translation; video translation,1,Binisaya vocabulary,4,Binisaya vocabulary.,14,Bisaya expressions,3,Bisaya folk literature,1,Bisaya for foreigners,1,Bisaya for Tourists,1,Bisaya grammar,1,Bisaya lessons,14,Bisaya literary forms,1,Bisaya Teacher,1,Bisaya version; Cebuano version,1,Bisaya Vocabulary,39,Bisayan Lessons,1,Bisayan Lessons.,5,Bisayan Lessons. Bisayan Vocabulary,4,Bisayan Lessons. How to introduce yourself,3,Bisayan Vocabulary,16,body parts,2,Bohol,1,buok,1,buwan,1,buying food,3,c,1,Cebu,1,Cebu prepositions,1,Cebuano,15,Cebuano answers,2,Cebuano colors,2,Cebuano conjunctions,1,cebuano conversation,2,Cebuano culture,8,Cebuano dialogue,3,Cebuano Essential Vocabulary,8,Cebuano Essentials,40,Cebuano essentials.,7,Cebuano expressions,4,Cebuano Expressions and Visayan Phrases;How to Avert Unwanted Attention,9,Cebuano Features,1,Cebuano for foreigners,1,Cebuano for Tourists,1,Cebuano grammar,29,Cebuano Grammar; Ayaw,4,Cebuano grammar; Cebuano verbal sentences,4,Cebuano grammar; Visayan grammar,3,Cebuano grammar; Visayan grammar; Bisayang grammar,4,Cebuano grammar.,7,Cebuano idioms,1,Cebuano Jokes,2,Cebuano language,24,Cebuano learning,12,Cebuano Lesson,4,Cebuano lessons,17,Cebuano markers,2,Cebuano native speakers,1,Cebuano particles,1,Cebuano patterns,3,Cebuano phrases,3,Cebuano pronouns.,1,Cebuano Pronunciation,1,Cebuano questions,3,Cebuano sentences,4,Cebuano situationers,2,Cebuano statement,1,Cebuano Subtitles,1,Cebuano Teacher,2,Cebuano Terminology,1,Cebuano to English translation,10,Cebuano travel,1,Cebuano useful expressions,11,Cebuano verbs,1,Cebuano vocabulary,21,Cebuano vocabulary. Visayan vocabulary,11,Cebuano.Bisaya numbers,4,civil service,1,classroom activity,1,common food items,3,community development,1,counters,1,counting in Visayan,2,culture and traditions,11,culture matters,11,Culture Notes,8,Culture of Filipinos,5,Culture of Filipinos.,2,Dear Papa Joe,1,DED,1,descriptive words,3,diin ka gikan,1,dili ganahan,1,dining with Filipinos,1,Dodong,1,dos,1,duha,1,Easy Cebuano,1,Eating etiquette,2,enclitics,1,Enclitics; Visayan Enclitics; Cebuano Enclitics; essential expressions,2,English to Binisaya Translation,3,environment and climate change,1,Essential Bisaya,1,Essential Cebuano Grammar,2,etc.,1,expressing basic needs,1,expressing physical discomforts,1,expressions regarding food,3,Famous Cebuano Food.,1,Filipino culture,10,Filipino Holidays,1,Filipino practices,2,Filipinos,1,Food in Cebu,2,food tastes,2,functions,1,future,1,ganahan,1,ganahan kaayo,1,gatas,1,gikan,1,GIZ,1,governance and democracy,1,Gusto ka,1,Gusto ko,1,Gusto siya,1,Handy Expressions,1,health conditions,1,hiwa,1,how to say in Cebuano,3,humanitarian,1,humor,1,Ikaw,1,important announcement,1,Inday,1,Infinitive form,1,Intensifier "kaayo",1,iskuylahan,1,Japanese learning Cebuano,1,jis,1,kalbasa,1,kamatis,1,Kami,1,kang kinsa,1,kanunay,1,kanus-a,1,kapayas. Cebuano food,1,kilo,2,kinsa,1,Kita,1,kwatru,1,Language Learners,2,Language learning tips,2,Language learning tips.,2,Learn Bisaya,5,learn Cebuano,11,Learn Cebuano Language,4,Learn Visayan,2,Learning Bisaya,4,Learning Cebuano,4,Learning Tagalog,1,Learning Visayan,3,learninq Bisaya,1,Leyter,1,lima,1,linker ka,2,linker nga,1,local culture,3,local fruits,1,mangga,1,mansanas,2,marker,1,marketing,1,medyo,1,Memorizing Vocabularies.,1,Mga hayop,1,Mga kahayopan,1,Mga Pagsaulog Cebuano Vocabulary,1,mga panghinaut,1,Mindanao,1,modifier,1,Mother's day in Binisaya,1,munisipyo,1,napulo.,1,Negros Oriental,1,ngano,1,noun,1,nuybi,1,object focus,1,Oras,1,ordering food,2,pagkaon,1,pakwan,1,Pamilya,1,panagsa,1,Panay Island,1,Pasalamat ug pagdayeg,2,Passive Voice,1,past,1,Peace and order,1,Philippine culture and traditions,4,Photo Gallery,1,pila,2,pisot,1,Pista Opisyal,1,pito,1,place of origin,1,possessive pronouns,1,prior engagement,1,question words,2,Quick Cebuano,1,Resources for travelers to Cebu,1,Romantic Cebuano Expressions,1,Romantic Expressions in Cebuano; Romantic Bisaya; Learn Cebuano,1,rural developpment,1,sabaw.,1,Safety and Security conditions in the Philippines,2,saging,1,sakay,1,Sakyanan,1,Salamat,1,Samar,1,Sari-sari,2,says,1,security and peace-building,1,Self-introduction in Binisaya,1,Self-Introduction in Cebuano,3,Sila,1,simana,1,simple descriptive sentences,2,sinehan,1,singku,1,Siquijor,1,siti,1,Siya,1,siyam,1,social development,1,Society and Culture,1,Spanish numbers,1,Speak Cebuano like a native,1,Special occasions,1,students learning Visayan...,1,Study Cebuano,5,Subject Pronouns,2,Sugilanon,1,Sunstar Daily,1,Survival Cebuano,3,Survival Visayan Expressions,2,Taga-diin,1,Tagpila,2,Tambagi ko 'Noy Kulas,1,Thank you,2,Tigmo-tigmo,1,time-telling in Cebuano,1,time=telling in Visayan,1,tindahan,1,Trabaho,1,translation from Cebuano to English,6,tres,1,trilled r,1,tuig,1,tulo,1,typical cebuano greetings,1,unaspirated,1,uno,1,unom,1,unsa,1,unsaon,1,upat,1,usa,1,usa duha tulo upat lima unum pito walo siyam napulo,1,usahay,1,Useful tips,1,Useful Expressions,8,Useful Greetings,2,Useful terms,4,Useful Tips,2,Useful verbs,1,useful vocabulary,6,utsu,1,Verbs,1,Video translation,1,Visayan,1,Visayan expressions,1,Visayan Grammar,6,Visayan greetings,2,Visayan Jokes,2,Visayan language,3,Visayan lessons,4,Visayan linkers,1,Visayan nouns,1,Visayan Numbers,2,Visayan phonology,1,Visayan phrases,2,Visayan Phrases; Cebuano useful expressions,1,Visayan Phrases;Cebuano useful expressions,2,Visayan sentence markers,1,Visayan sentences,1,Visayan sentences.,1,Visayan statements,2,Visayan to English Translation,4,Visayan verbal sentences.,2,Visayan video,1,Visayan vocabulary,7,Visayan vocabulary.,1,Visayan vocabulary. Cebuano vocabulary,1,Visayan words,2,Visayan-speaking area,2,Visayas,2,wa gyud/di gyud,1,walo,1,Waray-waray,1,What Cebuanos like to eat,1,What to eat in Cebu,1,When in the Philippines,1,When invited by a Filipino,1,Where are you from in Cebuano,1,Writinq a blog,1,y linker,1,yes/no questions in Cebuano,2,your teacher,1,youtube lessons,1,
ltr
item
Cebuano Teacher: Video Translation Number 4: Giuhaw sa Pagmahal 3 (Longing for Love)
Video Translation Number 4: Giuhaw sa Pagmahal 3 (Longing for Love)
https://i.ytimg.com/vi/eoJbjs91MHs/0.jpg
https://i.ytimg.com/vi/eoJbjs91MHs/0.jpg
Cebuano Teacher
https://www.cebuanoteacher.com/2019/10/video-translation-number-4-giuhaw-sa.html
https://www.cebuanoteacher.com/
https://www.cebuanoteacher.com/
https://www.cebuanoteacher.com/2019/10/video-translation-number-4-giuhaw-sa.html
true
843253592942908974
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy