Visayan to English Translation: Story: The Inheritance

SHARE:

Hi Folks, this is a short story that I also took from the entertainment section of Sun Star Cebu.  I hope you enjoy this. Saturday,...

Hi Folks, this is a short story that I also took from the entertainment section of Sun Star Cebu.  I hope you enjoy this.Saturday, April 13, 2013

by:  Rodel C. Nuñeza

HASTA kapila na ibalik-balik pagsibya sa radio nga usa na ka dakong masakiton si Iyo Delfin, apan wala gyuy miuli sa iyang tulo ka anak nga tua na manimuyo sa nagkalain-laing mga dapit sa probinsiya sa Sugbo. Dili sab tingali mahitabo nga wala sila makabati sa pagsibya sa radyo kay pinaminaw man ang estasyon DYRN sa tibuok lalawigan.

It had been repeatedly announced over the radio that Iyo Delfin is already a severely sick man, but not one of his three children who are living in different areas of the province of Cebu ever came back home.   It also will not happen that they did not hear the announcement over the radio because the DYRN station is widely listened to all over the province.

Tingali wala lay gustong mouli sa mga anak ni Iyo Delfin, kay pulos man sila nangluod sa ilang amahan. Kay nakigtipon si Iyo Delfin sa laing babaye sukad namatay ang ilang inahan. Ang babaye nabaniog nga dili maayog kaliwat.

Maybe no one among the children of Iyo Delfin wants to come home because all of them have resentments towards their father. Because Iyo Delfin lived with another woman eversince their mother passed away.  The woman was reputed to not have a good lineage.

Taudtaod na nga naglubog si Iyo Delfin sa banig tungod sa iyang sakit nga way klarong unsang sakita. Wala man siya mokonsulta og doktor, bisan og daghan siyag kuwarta. Midangop man lang sa usa ka meriko nga maoy nagtambal kaniya.

It had been a while that Iyo Delfin was  bedridden because of his illness which had no clear diagnosis.  He did not consult a doctor, even if he had plenty of money. He just approached one medicine man who was the one who treated him.

Ang nakapait kay samtang naglubog na si Iyo Delfin sa banig, gibiyaan siya sa iyang kapuyo. Mikuyog kinig laing lalake. Maayo na lang kay dunay usa ka ulitawong guwang nga maoy miatiman kaniya. Si Boloy nga iyang silingan nga wala nay ginikanan. Dili niya kini ig-unsa kay day-o man kini sa maong dapit.

What's really painful was while Iyo Delfin was bedridden, he was abandoned by his live-in partner.  She left with another man. Fortunately, there was an old bachelor who took care of him.   Boloy who is his neighbor, who is already an orphan.  Iyo Delfin was not related to him because Boloy was a stranger to the area.

Sulod sa dugay nga panahon ang pag-atiman ni Boloy kang Iyo Delfin. Siya maoy moluto ug mopakaon kang Iyo Delfin. Siya maoy mopainom og tambal sa tiguwang, mohilot ug maoy mohipos sa mga hugaw ni Iyo Delfin. Sa pag-atiman nahilakip na ang pagdigo kang Iyo Delfin ug ang pagpanglaba sa mga biste niini.
Sulod sa maong panahon wala bisan usa na lang sa mga kadugo ni Iyo Delfin ang mitabang sa pag-alima kaniya. Dili gani manuaw, bisan paglili na lang unta kon unsa na ang iyang kahimtang. Si Boloy ra gayud maoy nag-antos pag-atiman kang Iyo Delfin.

Boloy took care of Iyo Delfin for a long period of time.  He would be the one who would cook and feed Iyo Delfin.  He would give the old man his medicine, would do chiropractic  care and would be the one to clean up Iyo Delfin's waste.   Included in the care is bathing Iyo Delfin and doing his laundry.  Within that period, not even one of Iyo Delfin's relatives helped in taking care of him.  They did not even visit, even to just take a peek on to what his condition was. Only Boloy was the one who sacrificed in taking care of Iyo Delfin.

Hangtod nga gikuhaan na si Iyo Delfin sa kahitas-an sa iyang hinuwaman nga kinabuhi. Gilubong siya nga wala gani motambong ang iyang mga anak. Wala man gani manumbaling sa panawagan nga gipasibya sa radyo.

Until Iyo Delfin's borrowed life was taken back by the Most High. His children did not even attend his burial.  They did not even mind the announcement which was broadcast over the radio.

Igo nga nahuman ang katapusang pangadye alang sa kalag sa namatay, nahiabot ang mga anak ni Iyo Delfin. Puno sila sa pagbasol dihang miduaw sila sa lubong sa ilang amahan didto sa sam-ang. Nagmahay pa sila kunohay sa mga silingan, nganong wala sila paabuta una ilubong si Iyo Delfin. Ang mapuanguron nga mga silingan wala na lang mokomento sa mga pulong sa mga anak ni Iyo Delfin aron mapugngan ang away.

Just when the last prayer for the soul of the dead was finished.  Iyo Delfin's children arrived.   They were filled with regret when they visited the tomb of their father in the cemetery.  They feigned resentment towards their neighbors.  Why they did not wait for their arrival before Iyo Delfin was buried.  The compassionate neighbors chose not to comment to the opinions of the children of Iyo Delfin to prevent any fight.

Dihang nagkapundok ang tanang mga pamilya ug suod nga mga kadugo ni Iyo Delfin diha sa dakong hawanan sa ilang balay, gisultihan sila sa abogado ni Iyo Delfin bahin sa kabilin niini nga nakapahikurat sa tanan. Matod sa abogado nga sumala sa testamento nga gipabuhat kaniya sa namatay, ang tanang kabtangan ni Iyo Delfin sama sa yuta, balay ug uban pa, gibilin niya sa nag-atiman kaniya samtang siya nasakit, nga mao si Boloy. Ang testamento pinermahan gayud ni Iyo Delfin ug notaryado sa abogado.

When all the family members and close relatives of Iyo Delfin have gathered in the big hall in their house, they were informed by the lawyer of Iyo Delfin about his will that shocked everybody.   The lawyer said that according to the testament that the deceased had asked him to make, all the properties of Iyo Delfin such as land, house and others, he left to the one who took care of him when he was sick, which was Boloy.  The testament was really signed by Iyo Delfin and notarized by the lawyer.

Hasta si Boloy, nahikurat kaayo sa gisulti sa abogado. Wala man siya magdahom nga siya diay maoy binlan ni Iyo Delfin sa iyang mga kabtangan.

Everyone, including Boloy, was shocked at what the lawyer said.  He did not expect that it was to him that Iyo Delfin would leave all his properties.(KATAPUSAN)


COMMENTS

BLOGGER: 2
Loading...
https://cointiply.com/img/promo/banners/2_300x250.gif
https://cointiply.com/img/promo/banners/2_300x250.gif
https://www.citibank.com.ph/share-rewards/?media=-5305028761&scode=RBSBMBAM&ecid=MGCPBPHCCAENRF
Name

.,1,Active voice,2,actor focus,2,adjective,5,adjectives,1,adlaw,3,Advance vocabulary,8,Advertisement,1,Advice to readers,1,Ako,1,appreciation in Cebuano,1,asa,1,Bag-ong Tuig,1,baka,1,balay,1,bangko,1,barangay,1,barangay. kita-kits,1,Basic Bisaya,5,Basic Cebuano,20,basic cebuano dialogue,5,basic Cebuano grammar,2,basic expressions,14,Basic Grammar,3,Basic sentences,2,Basic Visayan,10,Basic Visayan Conversation,1,basic Visayan dialogue,2,basic Visayan grammar,1,basic vocabulary,3,basic vocabulary.,11,basic vocabulary. Cebuano Essential Vocabulary,2,baso,1,Beloved students,2,Binisaya grammar,7,Binisaya Jokes,5,Binisaya language,26,Binisaya learning,21,Binisaya lessons,26,Binisaya to English translation; video translation,1,Binisaya vocabulary,4,Binisaya vocabulary.,14,Bisaya expressions,3,Bisaya folk literature,1,Bisaya for foreigners,1,Bisaya for Tourists,1,Bisaya grammar,1,Bisaya lessons,14,Bisaya literary forms,1,Bisaya Teacher,1,Bisaya version; Cebuano version,1,Bisaya Vocabulary,39,Bisayan Lessons,1,Bisayan Lessons.,5,Bisayan Lessons. Bisayan Vocabulary,4,Bisayan Lessons. How to introduce yourself,3,Bisayan Vocabulary,16,body parts,2,Bohol,1,buok,1,buwan,1,buying food,3,c,1,Cebu,1,Cebu prepositions,1,Cebuano,15,Cebuano answers,2,Cebuano colors,2,Cebuano conjunctions,1,cebuano conversation,2,Cebuano culture,7,Cebuano dialogue,3,Cebuano Essential Vocabulary,8,Cebuano Essentials,40,Cebuano essentials.,7,Cebuano expressions,4,Cebuano Expressions and Visayan Phrases;How to Avert Unwanted Attention,9,Cebuano Features,1,Cebuano for foreigners,1,Cebuano for Tourists,1,Cebuano grammar,29,Cebuano Grammar; Ayaw,4,Cebuano grammar; Cebuano verbal sentences,4,Cebuano grammar; Visayan grammar,3,Cebuano grammar; Visayan grammar; Bisayang grammar,4,Cebuano grammar.,7,Cebuano idioms,1,Cebuano Jokes,2,Cebuano language,24,Cebuano learning,12,Cebuano Lesson,4,Cebuano lessons,17,Cebuano markers,2,Cebuano native speakers,1,Cebuano particles,1,Cebuano patterns,3,Cebuano phrases,3,Cebuano pronouns.,1,Cebuano Pronunciation,1,Cebuano questions,3,Cebuano sentences,4,Cebuano situationers,2,Cebuano statement,1,Cebuano Subtitles,1,Cebuano Teacher,2,Cebuano Terminology,1,Cebuano to English translation,10,Cebuano travel,1,Cebuano useful expressions,11,Cebuano verbs,1,Cebuano vocabulary,21,Cebuano vocabulary. Visayan vocabulary,11,Cebuano.Bisaya numbers,4,civil service,1,classroom activity,1,common food items,3,community development,1,counters,1,counting in Visayan,2,culture and traditions,10,culture matters,9,Culture Notes,6,Culture of Filipinos,4,Culture of Filipinos.,2,Dear Papa Joe,1,DED,1,descriptive words,3,diin ka gikan,1,dili ganahan,1,dining with Filipinos,1,Dodong,1,dos,1,duha,1,Easy Cebuano,1,Eating etiquette,2,enclitics,1,Enclitics; Visayan Enclitics; Cebuano Enclitics; essential expressions,2,English to Binisaya Translation,3,environment and climate change,1,Essential Bisaya,1,Essential Cebuano Grammar,2,etc.,1,expressing basic needs,1,expressing physical discomforts,1,expressions regarding food,3,Famous Cebuano Food.,1,Filipino culture,9,Filipino Holidays,1,Filipino practices,1,Filipinos,1,Food in Cebu,2,food tastes,2,functions,1,future,1,ganahan,1,ganahan kaayo,1,gatas,1,gikan,1,GIZ,1,governance and democracy,1,Gusto ka,1,Gusto ko,1,Gusto siya,1,health conditions,1,hiwa,1,how to say in Cebuano,3,humanitarian,1,humor,1,Ikaw,1,important announcement,1,Inday,1,Infinitive form,1,Intensifier "kaayo",1,iskuylahan,1,Japanese learning Cebuano,1,jis,1,kalbasa,1,kamatis,1,Kami,1,kang kinsa,1,kanunay,1,kanus-a,1,kapayas. Cebuano food,1,kilo,2,kinsa,1,Kita,1,kwatru,1,Language Learners,2,Language learning tips,2,Language learning tips.,2,Learn Bisaya,5,learn Cebuano,11,Learn Cebuano Language,4,Learn Visayan,2,Learning Bisaya,4,Learning Cebuano,4,Learning Tagalog,1,Learning Visayan,3,learninq Bisaya,1,Leyter,1,lima,1,linker ka,2,linker nga,1,local culture,3,local fruits,1,mangga,1,mansanas,2,marker,1,marketing,1,medyo,1,Memorizing Vocabularies.,1,Mga hayop,1,Mga kahayopan,1,Mga Pagsaulog Cebuano Vocabulary,1,mga panghinaut,1,Mindanao,1,modifier,1,Mother's day in Binisaya,1,munisipyo,1,napulo.,1,Negros Oriental,1,ngano,1,noun,1,nuybi,1,object focus,1,Oras,1,ordering food,2,pagkaon,1,pakwan,1,Pamilya,1,panagsa,1,Panay Island,1,Pasalamat ug pagdayeg,2,Passive Voice,1,past,1,Peace and order,1,Philippine culture and traditions,4,Photo Gallery,1,pila,2,pisot,1,Pista Opisyal,1,pito,1,place of origin,1,possessive pronouns,1,prior engagement,1,question words,2,Resources for travelers to Cebu,1,Romantic Cebuano Expressions,1,Romantic Expressions in Cebuano; Romantic Bisaya; Learn Cebuano,1,rural developpment,1,sabaw.,1,Safety and Security conditions in the Philippines,2,saging,1,sakay,1,Sakyanan,1,Salamat,1,Samar,1,Sari-sari,2,says,1,security and peace-building,1,Self-introduction in Binisaya,1,Self-Introduction in Cebuano,3,Sila,1,simana,1,simple descriptive sentences,2,sinehan,1,singku,1,Siquijor,1,siti,1,Siya,1,siyam,1,social development,1,Society and Culture,1,Spanish numbers,1,Speak Cebuano like a native,1,Special occasions,1,students learning Visayan...,1,Study Cebuano,5,Subject Pronouns,2,Sugilanon,1,Sunstar Daily,1,Survival Cebuano,3,Survival Visayan Expressions,2,Taga-diin,1,Tagpila,2,Tambagi ko 'Noy Kulas,1,Thank you,2,Tigmo-tigmo,1,time-telling in Cebuano,1,time=telling in Visayan,1,tindahan,1,Trabaho,1,translation from Cebuano to English,6,tres,1,trilled r,1,tuig,1,tulo,1,typical cebuano greetings,1,unaspirated,1,uno,1,unom,1,unsa,1,unsaon,1,upat,1,usa,1,usa duha tulo upat lima unum pito walo siyam napulo,1,usahay,1,Useful tips,1,Useful Expressions,7,Useful Greetings,2,Useful terms,4,Useful Tips,2,Useful verbs,1,useful vocabulary,6,utsu,1,Verbs,1,Video translation,1,Visayan,1,Visayan expressions,1,Visayan Grammar,6,Visayan greetings,2,Visayan Jokes,2,Visayan language,3,Visayan lessons,4,Visayan linkers,1,Visayan nouns,1,Visayan Numbers,2,Visayan phonology,1,Visayan phrases,2,Visayan Phrases; Cebuano useful expressions,1,Visayan Phrases;Cebuano useful expressions,2,Visayan sentence markers,1,Visayan sentences,1,Visayan sentences.,1,Visayan statements,2,Visayan to English Translation,4,Visayan verbal sentences.,2,Visayan video,1,Visayan vocabulary,7,Visayan vocabulary.,1,Visayan vocabulary. Cebuano vocabulary,1,Visayan words,2,Visayan-speaking area,2,Visayas,2,wa gyud/di gyud,1,walo,1,Waray-waray,1,What Cebuanos like to eat,1,What to eat in Cebu,1,When in the Philippines,1,When invited by a Filipino,1,Where are you from in Cebuano,1,Writinq a blog,1,y linker,1,yes/no questions in Cebuano,2,your teacher,1,youtube lessons,1,
ltr
item
Cebuano Teacher: Visayan to English Translation: Story: The Inheritance
Visayan to English Translation: Story: The Inheritance
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh84s8Znyxxku_KZe0mRgHwChSMzRCNQAldXje8OZ-3YVsRFmjF7BaB2DsjnroKl-LW8viXm9blUiCXBWeNTA-D4kMCkmHZ0LsEd0RrRyNNWreFV2-PUha6wh-2H_2Uag_OqIuE0U4IvrQ/s320/images.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh84s8Znyxxku_KZe0mRgHwChSMzRCNQAldXje8OZ-3YVsRFmjF7BaB2DsjnroKl-LW8viXm9blUiCXBWeNTA-D4kMCkmHZ0LsEd0RrRyNNWreFV2-PUha6wh-2H_2Uag_OqIuE0U4IvrQ/s72-c/images.jpg
Cebuano Teacher
https://www.cebuanoteacher.com/2013/04/visayan-to-english-translation-story.html
https://www.cebuanoteacher.com/
https://www.cebuanoteacher.com/
https://www.cebuanoteacher.com/2013/04/visayan-to-english-translation-story.html
true
843253592942908974
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy