Cebuano to English Translation 3 : To Get Married or Not

SHARE:

  This letter is from the advise column Tambagi ko Noy Tikyo .   It is published in the Sunstar  Daily Davao publication.   ...
This letter is from the advise column Tambagi ko Noy Tikyo.   It is published in the Sunstar  Daily Davao publication. Tambagi ko Noy Tikyo: Magminyo o di?


Advise me Noy Tikyo:  To get married or not?


Monday, March 4, 2013

Dear Noy Tikyo,

Maayong adlaw. Tungod sa kalisud sa panahon, naningkamot ko aron matabangan ang akong mga igsuon.

Good day.  Because of hard times, I did my best to provide assistance to my siblings.

Duna koy duha ka mga igsuon nga gipatungha sa high school ug usa sa kolehiyo.

I have two siblings who I send to high school and one in college.

Kini ang hinungdan kon nganong sa edad nga 37 wa pa ko maminyo.


This is the reason why even at the age of 37, I have not gotten married yet.


Ning bag-o, duna koy nakaila nga usa ka foreigner. Usa siya ka Amerikano.


Just recently, I met a foreigner.  He is an American.


Nagbakasyon siya dinhi sa ato sud sa duha ka bulan. Wala siyay asawa.


He went on vacation here in the Philippines for two months.  He has no wife.


Dali ra ming nagkasuod ug nagkarelasyon.


We became close easily and had a relationship.


Buot siyang lugwayan ang iyang pag-estar dinhi sa nasud kay gusto ko niyang pakaslan.

He wanted to extend his stay here in the country because he wants to marry me.

Unya dad-on ko niya didto sa Amerika. Nakita ko ang iyang tiunay nga paghigugma kanako.

Then he will take me to America.  I saw that his love for me is sincere.

Apan nalibog ko kon ako ba siyang pakaslan kay duna man koy mga igsuon dinhi nga akong gitabangan? Gawas pa duna sab koy trabaho nga di nako mabiyaan kay love na sab nako. Mao nang naglisud ko og desisyon. Unsa ang akong himuon?

But I am confused if I should marry him because I have siblings here that I am helping.  Aside from that I have a job that I cannot leave because I also love it.   That’s why I have difficulty deciding.  What will I do?

Hanny

Hanny,

Maayo ang imong gihimong pagtabang sa imong mga igsuon kay wa may laing mohimo niini gawas nimo nga duna nay trabaho. Maayo ang imong paghunahuna nga makabaton sila og hayag nga kaugmaon pinaagi sa pagpahuman kanila og paeskuwela.

What you’re doing to help your siblings is good because no one will do it but you who has a job.  Your consideration for them to obtain a bright future by letting them finish their studies is good. 

Apan mas nindot sab kon maggahin ka og panahon sa kaugalingon aron nga planohon kon unsay buot mong mahitabo sa imong kinabuhi.

But it would be nice if you will allot time for yourself in order to plan what you want to happen in your life.

Ang imong buhaton pangutan-a ang imong kaugalingon, kutob ka na lang ba sa pag-abag sa imong mga igsuon? Paggahin sa imong panahon ug trabaho alang kanila? How about sa imong kinabuhi?

What you should do is ask yourself: Is helping your siblings your end all and be all? To allot your time and work for them?  How about for your own life?

Ang pagdesisyon nga magminyo wala magpasabot nga talikdan mo na ang pagtabang nila. Mahimo pa man gihapon kang motabang nila bisan og minyo ka na.

To decide for marriage doesn’t mean that you are turning your back from helping them.  You can still help them even if you are married already.

Gawas pa, human unya sa ilang pagtungha, magkaugalingon na sab sila pinaagi sa pagbaton og pamilya.

Aside from that, when they will have finished their studies, they will become independent when they have their own family.

Mao nga hunahunaa sab ang imong kaugalingon ug di lang sa paghatag og panahon para nila.

That’s why you also must think of yourself and not only to give time for them.

Apan before that sutaa una ang tinuod nga pagkatawo ning imong uyab karon nga langyaw. Sayo pa kaayo aron nga mosanong ka sa pagpakigminyo niya. Naa pa man sab kay higayon kay 37 anyos ka pa man. Ayaw pagdali-dali aron nga di ka magbasol sa kaulahian. Apan ayaw kahadlok sa pagdesisyon alang sa imong kinabuhi.

But before that, verify the real character of your boyfriend now who is a foreigner.  It’s still too early for you to agree to get married with him.  You also still have a chance because you are only 37 years old.  Don’t hurry so that you will not regret in the end.  But don’t be afraid to decide for your own life.

Noy Tikyo

COMMENTS

https://cointiply.com/img/promo/banners/2_300x250.gif
https://cointiply.com/img/promo/banners/2_300x250.gif
https://www.citibank.com.ph/share-rewards/?media=-5305028761&scode=RBSBMBAM&ecid=MGCPBPHCCAENRF
Name

.,1,Active voice,2,actor focus,2,adjective,5,adjectives,1,adlaw,3,Advance vocabulary,8,Advertisement,1,Advice to readers,1,Ako,1,appreciation in Cebuano,1,asa,1,Bag-ong Tuig,1,baka,1,balay,1,bangko,1,barangay,1,barangay. kita-kits,1,Basic Bisaya,5,Basic Cebuano,20,basic cebuano dialogue,5,basic Cebuano grammar,2,basic expressions,14,Basic Grammar,3,Basic sentences,2,Basic Visayan,10,Basic Visayan Conversation,1,basic Visayan dialogue,2,basic Visayan grammar,1,basic vocabulary,3,basic vocabulary.,11,basic vocabulary. Cebuano Essential Vocabulary,2,baso,1,Beloved students,2,Binisaya grammar,7,Binisaya Jokes,5,Binisaya language,26,Binisaya learning,21,Binisaya lessons,26,Binisaya to English translation; video translation,1,Binisaya vocabulary,4,Binisaya vocabulary.,14,Bisaya expressions,3,Bisaya folk literature,1,Bisaya for foreigners,1,Bisaya for Tourists,1,Bisaya grammar,1,Bisaya lessons,14,Bisaya literary forms,1,Bisaya Teacher,1,Bisaya version; Cebuano version,1,Bisaya Vocabulary,39,Bisayan Lessons,1,Bisayan Lessons.,5,Bisayan Lessons. Bisayan Vocabulary,4,Bisayan Lessons. How to introduce yourself,3,Bisayan Vocabulary,16,body parts,2,Bohol,1,buok,1,buwan,1,buying food,2,c,1,Cebu,1,Cebu prepositions,1,Cebuano,15,Cebuano answers,2,Cebuano colors,2,Cebuano conjunctions,1,cebuano conversation,2,Cebuano culture,7,Cebuano dialogue,3,Cebuano Essential Vocabulary,8,Cebuano Essentials,40,Cebuano essentials.,7,Cebuano expressions,4,Cebuano Expressions and Visayan Phrases;How to Avert Unwanted Attention,9,Cebuano Features,1,Cebuano for foreigners,1,Cebuano for Tourists,1,Cebuano grammar,29,Cebuano Grammar; Ayaw,4,Cebuano grammar; Cebuano verbal sentences,4,Cebuano grammar; Visayan grammar,3,Cebuano grammar; Visayan grammar; Bisayang grammar,4,Cebuano grammar.,7,Cebuano idioms,1,Cebuano Jokes,2,Cebuano language,24,Cebuano learning,12,Cebuano Lesson,4,Cebuano lessons,17,Cebuano markers,2,Cebuano native speakers,1,Cebuano particles,1,Cebuano patterns,3,Cebuano phrases,3,Cebuano pronouns.,1,Cebuano Pronunciation,1,Cebuano questions,3,Cebuano sentences,4,Cebuano situationers,2,Cebuano statement,1,Cebuano Subtitles,1,Cebuano Teacher,2,Cebuano Terminology,1,Cebuano to English translation,10,Cebuano travel,1,Cebuano useful expressions,11,Cebuano verbs,1,Cebuano vocabulary,21,Cebuano vocabulary. Visayan vocabulary,11,Cebuano.Bisaya numbers,4,civil service,1,classroom activity,1,common food items,2,community development,1,counters,1,counting in Visayan,2,culture and traditions,10,culture matters,8,Culture Notes,6,Culture of Filipinos,4,Culture of Filipinos.,2,Dear Papa Joe,1,DED,1,descriptive words,3,diin ka gikan,1,dili ganahan,1,dining with Filipinos,1,Dodong,1,dos,1,duha,1,Easy Cebuano,1,Eating etiquette,2,enclitics,1,Enclitics; Visayan Enclitics; Cebuano Enclitics; essential expressions,2,English to Binisaya Translation,3,environment and climate change,1,Essential Bisaya,1,Essential Cebuano Grammar,2,etc.,1,expressing basic needs,1,expressing physical discomforts,1,expressions regarding food,2,Famous Cebuano Food.,1,Filipino culture,9,Filipino Holidays,1,Filipino practices,1,Filipinos,1,Food in Cebu,1,food tastes,1,functions,1,future,1,ganahan,1,ganahan kaayo,1,gatas,1,gikan,1,GIZ,1,governance and democracy,1,Gusto ka,1,Gusto ko,1,Gusto siya,1,health conditions,1,hiwa,1,how to say in Cebuano,3,humanitarian,1,humor,1,Ikaw,1,important announcement,1,Inday,1,Infinitive form,1,Intensifier "kaayo",1,iskuylahan,1,Japanese learning Cebuano,1,jis,1,kalbasa,1,kamatis,1,Kami,1,kang kinsa,1,kanunay,1,kanus-a,1,kapayas. Cebuano food,1,kilo,2,kinsa,1,Kita,1,kwatru,1,Language Learners,2,Language learning tips,2,Language learning tips.,2,Learn Bisaya,5,learn Cebuano,11,Learn Cebuano Language,4,Learn Visayan,2,Learning Bisaya,4,Learning Cebuano,4,Learning Tagalog,1,Learning Visayan,3,learninq Bisaya,1,Leyter,1,lima,1,linker ka,2,linker nga,1,local culture,3,local fruits,1,mangga,1,mansanas,2,marker,1,marketing,1,medyo,1,Memorizing Vocabularies.,1,Mga hayop,1,Mga kahayopan,1,Mga Pagsaulog Cebuano Vocabulary,1,mga panghinaut,1,Mindanao,1,modifier,1,Mother's day in Binisaya,1,munisipyo,1,napulo.,1,Negros Oriental,1,ngano,1,noun,1,nuybi,1,object focus,1,Oras,1,ordering food,1,pagkaon,1,pakwan,1,Pamilya,1,panagsa,1,Panay Island,1,Pasalamat ug pagdayeg,2,Passive Voice,1,past,1,Peace and order,1,Philippine culture and traditions,4,Photo Gallery,1,pila,2,pisot,1,Pista Opisyal,1,pito,1,place of origin,1,possessive pronouns,1,prior engagement,1,question words,2,Resources for travelers to Cebu,1,Romantic Cebuano Expressions,1,Romantic Expressions in Cebuano; Romantic Bisaya; Learn Cebuano,1,rural developpment,1,sabaw.,1,Safety and Security conditions in the Philippines,2,saging,1,sakay,1,Sakyanan,1,Salamat,1,Samar,1,Sari-sari,2,says,1,security and peace-building,1,Self-introduction in Binisaya,1,Self-Introduction in Cebuano,3,Sila,1,simana,1,simple descriptive sentences,2,sinehan,1,singku,1,Siquijor,1,siti,1,Siya,1,siyam,1,social development,1,Society and Culture,1,Spanish numbers,1,Speak Cebuano like a native,1,Special occasions,1,students learning Visayan...,1,Study Cebuano,5,Subject Pronouns,2,Sugilanon,1,Sunstar Daily,1,Survival Cebuano,3,Survival Visayan Expressions,2,Taga-diin,1,Tagpila,2,Tambagi ko 'Noy Kulas,1,Thank you,2,Tigmo-tigmo,1,time-telling in Cebuano,1,time=telling in Visayan,1,tindahan,1,Trabaho,1,translation from Cebuano to English,6,tres,1,trilled r,1,tuig,1,tulo,1,typical cebuano greetings,1,unaspirated,1,uno,1,unom,1,unsa,1,unsaon,1,upat,1,usa,1,usa duha tulo upat lima unum pito walo siyam napulo,1,usahay,1,Useful tips,1,Useful Expressions,7,Useful Greetings,2,Useful terms,4,Useful Tips,2,Useful verbs,1,useful vocabulary,6,utsu,1,Verbs,1,Video translation,1,Visayan,1,Visayan expressions,1,Visayan Grammar,6,Visayan greetings,2,Visayan Jokes,2,Visayan language,3,Visayan lessons,4,Visayan linkers,1,Visayan nouns,1,Visayan Numbers,2,Visayan phonology,1,Visayan phrases,2,Visayan Phrases; Cebuano useful expressions,1,Visayan Phrases;Cebuano useful expressions,2,Visayan sentence markers,1,Visayan sentences,1,Visayan sentences.,1,Visayan statements,2,Visayan to English Translation,4,Visayan verbal sentences.,2,Visayan video,1,Visayan vocabulary,7,Visayan vocabulary.,1,Visayan vocabulary. Cebuano vocabulary,1,Visayan words,2,Visayan-speaking area,2,Visayas,2,wa gyud/di gyud,1,walo,1,Waray-waray,1,What Cebuanos like to eat,1,What to eat in Cebu,1,When in the Philippines,1,When invited by a Filipino,1,Where are you from in Cebuano,1,Writinq a blog,1,y linker,1,yes/no questions in Cebuano,2,your teacher,1,youtube lessons,1,
ltr
item
Cebuano Teacher: Cebuano to English Translation 3 : To Get Married or Not
Cebuano to English Translation 3 : To Get Married or Not
https://4.bp.blogspot.com/-7iypSL76WBI/UTinXboQ5yI/AAAAAAAAB6c/N0r-DFzDtgI/s320/images.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-7iypSL76WBI/UTinXboQ5yI/AAAAAAAAB6c/N0r-DFzDtgI/s72-c/images.jpg
Cebuano Teacher
https://www.cebuanoteacher.com/2013/03/cebuano-to-english-translation-3-get.html
https://www.cebuanoteacher.com/
https://www.cebuanoteacher.com/
https://www.cebuanoteacher.com/2013/03/cebuano-to-english-translation-3-get.html
true
843253592942908974
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy