MAAYONG PAG-ABOT SA CEBUANO LANGUAGE TEACHER - The best site to get Lessons in Cebuano Grammar and Filipino Culture

Tuesday, February 26, 2013

Cebuano to English Translation Article 2: Clown

Dear Papa Joe is another advise column from the Sunstar Daily.   Hope you enjoy it.


Talk to Papa Joe: Clown

Thursday, February 21, 2013


Dear Papa Joe,

TAWGA ko sa ngalan nga Charlie, 24, usa ka working student sa usa ka university sa Cebu. Part-time ko nga clown. Wa makahibawo ang akong uyab nga mao ni ang akong work kay mauwaw man gud ko.

Call me by the name Charlie, 24, a working student in a university in Cebu.  I am a part-time clown.  My girlfriend does not know that this is my job because I get embarrassed. 

Usa ka adlaw niana nanghagad siya og laag nako apan di ko pwede kay naa koy show mao nga ako siyang gibalibaran nga work ko. Medyo nangluod siya. Siya gwapa nga pagka babaye ug daghan ang naibog niya sa school. Karon, naa na say laing event nga apil gihapon ko.

One day, she invited me out but I was not available because I had a show so I refused her because I have work.  She sort of, became sullen.  She is a beautiful girl and there are many who admire her in school.  Now, there is another event where I participated again.

Nakalimot ko nga naa man diay miy sabot. Nagsige na siya og tawag nako hangtod nga siya napul-an siya. Mao na lay akong nadunggan sa akong mga friend nga naa siyay ka kuyog nga lain sa school nga heartthrob sad.

I forgot that we had an agreement.  She had been calling me until she grew tired.  I just heard from my friends that she has a different companion from school who is also a heart throb. 

Sa akong pagpangluod wa ko magpakita niya og duha ka mga semana. Usa ka adlaw niana sa usa ka birthday show diin ko nag-clown. Nakita nako sila ug sa lalake nga nangabot. Pag-umangkon diay sa laki ang celebrant.


Because I was in a sullen mood, I did not show up for two weeks.  One day, in a birthday show where I was a clown, I saw her and the man arrive.  It so happen that the celebrant is a nephew or niece of the man.


Samtang naglingaw ko sa mga bata, wa nako mapugngi nga nakahilak ko ug napapas gamay ang akong makeup. Iya kong nailhan.


While I was amusing the children, I was not able to control myself and I cried and my makeup was erased a little.  She recognized me.Nauwaw siya sa iyang gibuhat ug nidagan palayo. Nagkaguliyang ang party ug wa na ko niapil pa. Sukad niadto nauwaw ko sa akong mga kauban.

She was ashamed of what she did and she ran far from me.  The party became chaotic and I was not able to participate anymore.   From that time, I was embarrassed towards  my companions.

Wa na sad mi magkita sa akong uyab apan sakit kaayo ang nahitabo nako. Unsa kaha ang akong buhaton? Tambagi ko.

My girlfriend and I also have not met anymore but what happened to me was very painful.  I wonder what I should do?  Advise me.


CHARLIE

Charlie,

Di sad nimo totally ma-blame ang girl sa mga panghitabo kay naa sad kay pagkuwang. Sama sa pagpahibawo niya sa tinuod nga usa ka ka-clown. Unta basin mas ma proud pa siya nimo. Karon, pasagdihi lang sa to siya nga matimbangtimbang niya ang sitwasyon. Kon ugaling mopadayon na gyud siya sa pagpalayo nimo, well, dawata na lang kay ana man gyud nang life. Dili sa tanang higayon pabor nato.

You can not totally blame the girl on the things that happened because you also have shortcomings.  Like informing her on the truth that you are a clown.  Maybe, she will be prouder of you instead.  Now, just leave her alone to weigh the situation. If in case she pushes through to really stay away from you, well, you just have to accept because life is really like that.  It is not in all times in favor of us.

Pasaylua siya ug ang imong kaugalingon kay maoy usahay papel sa usa ka clown. Bitaw, kon kamo, then kamo gyud ang magkadayon. Pag-ampo lang sa Ginuo nga mahimo kang lig-on kon unsa may da­ngatan sa inyong relasyon. Daghang salamat.

Forgive her and yourself because that is sometimes the role of a clown.   Anyhow, if it’s going to be you both, then it will be you both that will end up together.   Just pray to God that you will become stronger whatever may become of your relationship.  Thank you very much.

PAPA JOE
Gipatik sa mantalaang SuperBalita Cebu Pebrero 22, 2013.


Published in the Superbalita Newspaper, February 22, 2013.

No comments:

Post a Comment