Cebuano to English Translation Article 1: (Ang iyaan) The Aunt

SHARE:

This is one segment that I want to introduce to you, my learners or my faithful readers.  Tambagi ko Noy Kulas (Advise me, Noy Kulas) ...


This is one segment that I want to introduce to you, my learners or my faithful readers.  Tambagi ko Noy Kulas (Advise me, Noy Kulas) 'noy, is an honorific term used to address an older man.  It is short for Manoy, roughly translated to 'older brother and Kulas is a man's name, probably short for Nicholas.   Tambagi ko 'Noy Kulas is an advise column from Sun Star, a daily newspaper published in major areas in Mindanao, as well as in Cebu.  I will try to translate one letter a week.  Translating can be challenging but I will still try to translate verbatim although that is not possible all the time.  If you are an advanced learner, this will be helpful for you. 

Tambagi ko Noy Kulas:  Ang iyaan, The Aunt


Friday, February 15, 2013

DEAR Noy Kulas,

Tawga lang ko sa ngalan nga Miss Killer Smile, 16. Akong problema kabahin sa pamilya.

Just call me by the name Miss Killer Smile, 16.  My problem is about family.

Broken family mi kay nagbuwag ang mama ug papa. Akong tiya ang nagpaeskwela nako.

We are a broken family because my mama and papa are separated.  My aunt is the one sending me to school.

Nagpasalamat mi nga naay nitabang naku. Apan akong tiya sakit man manulti. Di ra kay ako ray nasakitan, apil ang akong pamilya. Sobra na siya.

We are thankful that somebody helped me. But my aunt also has a sharp tongue. It’s not only me who gets hurt, my family too.  She goes overboard.

Siyay hinungdan pud nga naguba ang among pamilya kay di siya ganahan sa akong papa. Buotan ang akong papa apan tungod niya ug sa kaparyentihan namo, naguba ang among pamilya. Daku kaayo kog kahiubos, Noy. Unsa ang akong buhaton? Oras na ba nga moprangka na ko sa mga tawo?

She is the reason why our family got ripped apart because she dislikes my papa.  My father is kind but because of her and our relatives, our family got ripped apart.   I hold a big grudge.  Noy, what should I do?  Is it time for me to be frank with people?

MS. KILLER SMILE

MS. KS,

Mapawong ba ang kayo pinaagi sa kayo? Mapuypoy ba ang kasuko pinaagi sa pagsakbang og kasuko? Ang kasuko mamunga og kasuko. Ang pagdumot mamunga og kaligotgot. Way panyawan nga mamunga og mangga. Busa, kon sakbangan mo og kasuko ang gibuhat sa imong iyaan, di ka makapaabot nga di kini mosangko sa kagubot.

Can fire be put out by another fire?  Can anger be mollified by countering it with anger? Anger will give rise to anger.  Hatred will give rise to resentment.  Will a panyawan plant bear mangoes?  Therefore, if you will counter your aunt’s actions with your anger, you will not have to wait long for chaos to break out.

Di ka makabasol sa kinatibuk-an sa imong iyaan kon nagkabuwag man ang imong mga ginikanan tungod kay duna na man silay kabuot. Hamtong na man sila ug kahibawo nang motimbang kon unsay angay nga buhaton alang sa inyong pamilya. Kadaghan sa mga kalisdanan nga naagian sa ubang mga magtiayon apan wa gyud sila magpaakto, they stick together instead. Kon unsa man ang estorya sa imong iyaan, wa unta magpaapekto ang imong amahan. Kay di lang ang iyang kaugalingon ang iyang huna-hunaon, kamo usab nga iyang mga anak.

You can’t put the entire blame on your aunt if your parents separated because they have their own minds.  They are matured and know how to weigh things as to what should be done for your family.  Other couples have also experienced a lot of hardships but they never let it affect them, they stuck together instead.  Whatever your aunt have said, your father shouldn’t have allowed himself to be affected. Because it is not only he he should think about, also you who are his children.

But sagad sab bitaw sa mga tawo no maminaw man unsay sulti sa uban. They are so affected how others perceive them. Maapektuhan sa libak sa uban.

But majority of people though would listen to what others have to say.   They are so affected about how others perceive them.  They get affected by gossip from other people

Ipadayon ang imong pagtungha. Palapsa ang hait nga mga estorya. Kahibawo ka man nga you are better than what your tita says about you. Naa man gyuy ubang mga tawo nga pulos na lang ang bati nga isulti ngadto sa uban. Naa ra sa tawo nga hingtungdan kon magpadala ba o di sa mga estoryang bati. Kon imong patulan ang imong iyaan, maguba gyud ang inyong pagpuyo.

Continue your studies.  Ignore the harsh words. You know that you are better than what your aunt says about you.  There are some people who say only all the negative things to others.  It is up to the concerned person if he will be affected or not about the negative words.  If you will fight back against your aunt, your life will really be ruined.

Busa, pasagdi siya sa iyang gipanulti. Ipadayon ang imong pagtuon. Pangitag paagi nga makabarog ka og imoha ug makatungha sa imong kaugalingong paningkamot. Basin ikaw pa ang makatabang aron magkauli ang imong mga ginikanan. Labing maayong armas nimo batok sa imong iyaan mao ang pag-ampo sa Diyos. Ipahungaw sa Ginuo ang tanan mong gibati.

Therefore, ignore her and what she has been saying.  Continue your studies.  Find a way that you will be able to stand  on your own and be able to study on your own efforts.  You might be the one who can help so that your parents will reconcile.   The best weapon you have against your aunt is praying to God.  Unload all that you feel unto the Lord.
Na-a siya kanunay.

He is always around.

NOY KULAS

COMMENTS

https://cointiply.com/img/promo/banners/2_300x250.gif
https://cointiply.com/img/promo/banners/2_300x250.gif
https://www.citibank.com.ph/share-rewards/?media=-5305028761&scode=RBSBMBAM&ecid=MGCPBPHCCAENRF
Name

.,1,Active voice,2,actor focus,2,adjective,5,adjectives,1,adlaw,3,Advance vocabulary,8,Advertisement,1,Advice to readers,1,Ako,1,appreciation in Cebuano,1,asa,1,Bag-ong Tuig,1,baka,1,balay,1,bangko,1,barangay,1,barangay. kita-kits,1,Basic Bisaya,6,Basic Cebuano,21,basic cebuano dialogue,5,basic Cebuano grammar,3,basic expressions,14,Basic Grammar,3,Basic sentences,2,Basic Visayan,11,Basic Visayan Conversation,1,basic Visayan dialogue,2,basic Visayan grammar,1,basic vocabulary,5,basic vocabulary.,11,basic vocabulary. Cebuano Essential Vocabulary,2,baso,1,Beloved students,2,Binisaya grammar,7,Binisaya Jokes,5,Binisaya language,26,Binisaya learning,21,Binisaya lessons,26,Binisaya to English translation; video translation,1,Binisaya vocabulary,4,Binisaya vocabulary.,14,Bisaya expressions,3,Bisaya folk literature,1,Bisaya for foreigners,1,Bisaya for Tourists,1,Bisaya grammar,2,Bisaya lessons,15,Bisaya literary forms,1,Bisaya Teacher,4,Bisaya tutor,3,Bisaya version; Cebuano version,1,Bisaya Vocabulary,39,Bisayan Lessons,1,Bisayan Lessons.,5,Bisayan Lessons. Bisayan Vocabulary,4,Bisayan Lessons. How to introduce yourself,3,Bisayan Vocabulary,16,body parts,2,Bohol,1,buok,1,buwan,1,buying food,3,c,1,Cebu,1,Cebu prepositions,1,Cebuano,15,Cebuano answers,2,Cebuano colors,2,Cebuano conjunctions,1,cebuano conversation,2,Cebuano culture,8,Cebuano dialogue,3,Cebuano Essential Vocabulary,10,Cebuano Essentials,40,Cebuano essentials.,7,Cebuano expressions,4,Cebuano Expressions and Visayan Phrases;How to Avert Unwanted Attention,9,Cebuano Features,1,Cebuano for foreigners,1,Cebuano for Tourists,1,Cebuano grammar,29,Cebuano Grammar; Ayaw,4,Cebuano grammar; Cebuano verbal sentences,4,Cebuano grammar; Visayan grammar,3,Cebuano grammar; Visayan grammar; Bisayang grammar,4,Cebuano grammar.,7,Cebuano idioms,1,Cebuano Jokes,2,Cebuano language,24,Cebuano learning,13,Cebuano Lesson,5,Cebuano lessons,18,Cebuano markers,2,Cebuano native speakers,1,Cebuano particles,1,Cebuano patterns,3,Cebuano phrases,3,Cebuano pronouns.,1,Cebuano Pronunciation,1,Cebuano questions,3,Cebuano sentences,4,Cebuano situationers,2,Cebuano statement,1,Cebuano Subtitles,1,Cebuano Teacher,5,Cebuano Terminology,1,Cebuano to English translation,10,Cebuano travel,1,Cebuano tutor,3,Cebuano useful expressions,11,Cebuano verbs,1,Cebuano vocabulary,21,Cebuano vocabulary. Visayan vocabulary,11,Cebuano.Bisaya numbers,4,civil service,1,classroom activity,1,common food items,3,community development,1,counters,1,counting in Visayan,2,culture and traditions,11,culture matters,11,Culture Notes,8,Culture of Filipinos,5,Culture of Filipinos.,2,Dear Papa Joe,1,DED,1,descriptive words,3,diin ka gikan,1,dili ganahan,1,dining with Filipinos,1,Dodong,1,dos,1,duha,1,Easy Cebuano,1,Eating etiquette,2,enclitics,1,Enclitics; Visayan Enclitics; Cebuano Enclitics; essential expressions,2,English to Binisaya Translation,3,environment and climate change,1,Essential Bisaya,1,Essential Cebuano Grammar,2,etc.,1,expressing basic needs,1,expressing physical discomforts,1,expressions regarding food,3,Famous Cebuano Food.,1,Filipino culture,10,Filipino Holidays,1,Filipino practices,2,Filipinos,1,Food in Cebu,2,food tastes,2,functions,1,future,1,ganahan,1,ganahan kaayo,1,gatas,1,gikan,1,GIZ,1,governance and democracy,1,Gusto ka,1,Gusto ko,1,Gusto siya,1,Handy Expressions,1,health conditions,1,hiwa,1,how to say in Cebuano,3,humanitarian,1,humor,1,Ikaw,1,important announcement,1,Inday,1,Infinitive form,1,Intensifier "kaayo",1,iskuylahan,1,Japanese learning Cebuano,1,jis,1,kalbasa,1,kamatis,1,Kami,1,kang kinsa,1,kanunay,1,kanus-a,1,kapayas. Cebuano food,1,kilo,2,kinsa,1,Kita,1,kwatru,1,Language Learners,2,Language learning tips,2,Language learning tips.,2,Learn Bisaya,5,learn Cebuano,11,Learn Cebuano Language,4,Learn Visayan,2,Learning Bisaya,4,Learning Cebuano,4,Learning Tagalog,1,Learning Visayan,3,learninq Bisaya,1,Leyter,1,lima,1,linker ka,2,linker nga,1,local culture,3,local fruits,1,mangga,1,mansanas,2,marker,1,marketing,1,medyo,1,Memorizing Vocabularies.,1,Mga hayop,1,Mga kahayopan,1,Mga Pagsaulog Cebuano Vocabulary,1,mga panghinaut,1,Mindanao,1,modifier,1,Mother's day in Binisaya,1,munisipyo,1,napulo.,1,Negros Oriental,1,ngano,1,noun,1,nuybi,1,object focus,1,Oras,1,ordering food,2,pagkaon,1,pakwan,1,Pamilya,1,panagsa,1,Panay Island,1,Pasalamat ug pagdayeg,2,Passive Voice,1,past,1,Peace and order,1,Philippine culture and traditions,4,Photo Gallery,1,pila,2,pisot,1,Pista Opisyal,1,pito,1,place of origin,1,possessive pronouns,1,prior engagement,1,question words,2,Quick Cebuano,1,Resources for travelers to Cebu,1,Romantic Cebuano Expressions,1,Romantic Expressions in Cebuano; Romantic Bisaya; Learn Cebuano,1,rural developpment,1,sabaw.,1,Safety and Security conditions in the Philippines,2,saging,1,sakay,1,Sakyanan,1,Salamat,1,Samar,1,Sari-sari,2,says,1,security and peace-building,1,Self-introduction in Binisaya,1,Self-Introduction in Cebuano,3,Sila,1,simana,1,simple descriptive sentences,2,sinehan,1,singku,1,Siquijor,1,siti,1,Siya,1,siyam,1,social development,1,Society and Culture,1,Spanish numbers,1,Speak Cebuano like a native,1,Special occasions,1,students learning Visayan...,1,Study Cebuano,5,Subject Pronouns,2,Sugilanon,1,Sunstar Daily,1,Survival Cebuano,3,Survival Visayan Expressions,2,Taga-diin,1,Tagpila,2,Tambagi ko 'Noy Kulas,1,Thank you,2,Tigmo-tigmo,1,time-telling in Cebuano,1,time=telling in Visayan,1,tindahan,1,Trabaho,1,translation from Cebuano to English,6,tres,1,trilled r,1,tuig,1,tulo,1,typical cebuano greetings,1,unaspirated,1,uno,1,unom,1,unsa,1,unsaon,1,upat,1,usa,1,usa duha tulo upat lima unum pito walo siyam napulo,1,usahay,1,Useful tips,1,Useful Expressions,8,Useful Greetings,2,Useful terms,4,Useful Tips,2,Useful verbs,1,useful vocabulary,6,utsu,1,Verbs,1,Video translation,1,Visayan,1,Visayan expressions,1,Visayan Grammar,6,Visayan greetings,2,Visayan Jokes,2,Visayan language,3,Visayan lessons,4,Visayan linkers,1,Visayan nouns,1,Visayan Numbers,2,Visayan phonology,1,Visayan phrases,2,Visayan Phrases; Cebuano useful expressions,1,Visayan Phrases;Cebuano useful expressions,2,Visayan sentence markers,1,Visayan sentences,1,Visayan sentences.,1,Visayan statements,2,Visayan teacher,1,Visayan to English Translation,4,Visayan tutor,1,Visayan verbal sentences.,2,Visayan video,1,Visayan vocabulary,7,Visayan vocabulary.,1,Visayan vocabulary. Cebuano vocabulary,1,Visayan words,2,Visayan-speaking area,2,Visayas,2,wa gyud/di gyud,1,walo,1,Waray-waray,1,What Cebuanos like to eat,1,What to eat in Cebu,1,When in the Philippines,1,When invited by a Filipino,1,Where are you from in Cebuano,1,Word of the day,1,Writinq a blog,1,y linker,1,yes/no questions in Cebuano,2,your teacher,1,youtube lessons,1,
ltr
item
Cebuano Teacher: Cebuano to English Translation Article 1: (Ang iyaan) The Aunt
Cebuano to English Translation Article 1: (Ang iyaan) The Aunt
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpsCLiJD3vg9nDvv1gmOcS7UBgC0X0aTU-MM5CkOKB4eaO6pIg5lSy0rFk5Wxmsx8172FjOWnX_KTd1FwEsZcHTRulma6zAwKlibCqY6iHFsTRNIiVz93X5rB75gADt4U4X5VbzDwXM2w/s400/images.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpsCLiJD3vg9nDvv1gmOcS7UBgC0X0aTU-MM5CkOKB4eaO6pIg5lSy0rFk5Wxmsx8172FjOWnX_KTd1FwEsZcHTRulma6zAwKlibCqY6iHFsTRNIiVz93X5rB75gADt4U4X5VbzDwXM2w/s72-c/images.jpg
Cebuano Teacher
https://www.cebuanoteacher.com/2013/02/translation-i-ang-iyaan-aunt.html
https://www.cebuanoteacher.com/
https://www.cebuanoteacher.com/
https://www.cebuanoteacher.com/2013/02/translation-i-ang-iyaan-aunt.html
true
843253592942908974
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy