MAAYONG PAG-ABOT SA CEBUANO LANGUAGE TEACHER - The best site to get Lessons in Cebuano Grammar and Filipino Culture

Thursday, December 19, 2013

Daghang Salamat ug Malipayong Pasko 2013 Kaninyo


Sa mga tigbasa ug mga nakat-on sa akong mga leksyon sa tuig 2013, sa akong mga istudyanti, dawata ang akong kinasing-kasing nga pasalamat ug hinaut nga magpadayun kamo sa pagbasa ug pagkat-on sa sinultian nga Binisaya sa tuig 2014. Usa ka dako nga pagtimbaya kaninyo sa usa ka malipayon nga pagsaulog sa Pasko 2013 ug pagsugat sa Bag-ong Tuig 2014. 

No comments:

Post a Comment