MAAYONG PAG-ABOT SA CEBUANO LANGUAGE TEACHER - The best site to get Lessons in Cebuano Grammar and Filipino Culture

Sunday, July 10, 2016

Important Announcement

My Beloved Students,

Please be informed that Cebuano Teacher is unable to conduct lessons from Aug 3 to 17 due to a prior engagement.  I hope to see you all on the 21st of August.  

Your teacher,

Cebuano Teacher

Akong mga pinanggang istudyati,

Nagpahibalo ako kaninyo nga dili ako makabuhat sa pagtudlo sa mga leksiyon gikan Agosto 3 ngadto sa 17 gumikan sa usa ka nahaunang kabilinggan.  Hinaut makita ko kamong tanan sa pitsa 21 sa Agosto.

Inyong maestra,

Cebuano Teacher

No comments:

Post a Comment