MAAYONG PAG-ABOT SA CEBUANO LANGUAGE TEACHER - The best site to get Lessons in Cebuano Grammar and Filipino Culture

Thursday, March 14, 2013

Cebuano to English Translation 4: Foreigner


Hi loyal readers, here's another article that I translated from the Entertainment section of the Sunstar Daily.  I tried to be verbatim but sometimes, I need to adjust in order to make the sentence more clear and accurate.

DEAR Noy Kulas

Tawga lang ko og Lee, usa ka trabahante sa gobyerno sa siyudad sa Sugbo isip usa ka public servant. Nitabang ko og usa ka foreigner nga taga Sweden nga si Kaj Eric Backman. Nidangop siya sa among buhatan kay lagi gitulis siya sa Colon. Ang tanan niya nga papers ug passport nadala sa kawatan. Nihangyo siya nga adto lang una matulog sa among buhatan kay lagi kuno kuhaon siya sa iyang brother sa pagkasunod semana. Naluoy usab mi niya, kaming duha sa akong live-in partner, ni-decide mi nga amo siyang papuy-on sa among balay.

Just call me Lee, an employee in the Cebu City government as a public servant.  I helped one foreigner from Sweden, Kaj Eric Backman.   He took refuge in our office because he was allegedly robbed in Colon.  All his papers and passport were taken by the thief.  He requested  to sleep, for the meantime, in our office because his brother would allegedly get him the following week.  We took pity on him, my live-in partner and I, we decided that we will let him stay in our house.

Nipuyo siya sa amo Pebrero karon lang tuiga, apan nilabay ang pipila nga mga adlaw, wa man gyud nikuha niya ang iyang brother. Sa pag-stay sa among house okay ra kaayo ug makapaka-on pud mi niya. Ang di namo gusto ang iyang pagkapalahubog kay mogawas siya sa among balay, hubog na ang pag-uli kada gabii. Magsige siya og katumba sa dalan ug maoy hinungdan nga mangasamad ang iyang mga lawas. Nahadlok mi nga basin kami ang madaut kon unsay mahitabo niya.

He stayed in our home February this year, but a few days have passed, his brother never got him.  While he is staying in our house, it’s just fine and we could also feed him.  What we dislike is his being a drunkard because he would leave our house, but  drunk upon returning home every night.  He would frequently fall on the road and that’s the reason that he would be wounded all over his body.  We are scared that we might be in trouble if something will happen to him.

Dihay usa ka adlaw nga giatake siya sa iyang high blood ug nikirig. Amo dayon siyang gidala sa publikong hospital. Sa iyang bill, nag-promisory note ko. Nipadala na ako og suwat sa Embasy apan wa man gihapoy reply. Nidangop ko sa Swedish Consulate apan wa sila nihatag og saktong pamaagi aron makatabang.

There was a  day that he got a high blood pressure attack and he shook.  We immediately took him to the public hospital.  I made a promissory note for his bill.  I sent a letter to the Embassy but still there was no reply.  I approached the Swedish Consulate but they did not tell us the proper way to assist (him).

Unsay may among buhaton niya makauli siya sa ilang lugar. Asa mi modangop aron motabang kanamo? Hinaut pa unta nga naay ahensya nga motabang kaniya aron siya makapauli sa ilang lugar kay sa among nasayran usa na siya ka tuig dinhi sa Cebu.

What should we do so that he can return to his country?  Who should we approach to help us? We hope that there is an agency that will help him so that he can return to his country because from what we have learned, he has been here in Cebu for one year already. 

LEELee,

Unsa man nga ahensya nang imong gitrabahoan? Kon duna nay function nga naglakip sa serbisyo publiko, mas maayo kon ang imong head maoy mopadala og official communication ngadto sa ilang consulate isip proper protocol kay sa ikaw lang ang molihok. Ingon ana gyud ang usual channel ug maoy proper way sa ingon niana nga sitwasyon.

What agency is that that you are working in?  If that has a function that includes public service, it would be better if your head will send an official communication to their consulate as a proper protocol instead of you who will work on it.  That is the usual channel and the proper way in that situation.

Pahibaw-a usab ninyo ang Bureau of Immigration kabahin sa kahimtang nianang tawhana.

Inform the Bureau of Immigration concerning the situation of that person.

Basin mi-expire na ang visa, mapahibawo sab sa BI ang ilang consulate bahin sa status sa ilang citizen dinhi. Nagtuo ko nga di sila mohimog action kon way urgency sa ilang citizen dinhi, unless siya mismo ang mangayo og panabang.

Maybe the visa has expired, the BI can inform their consulate concerning the status of their citizen here.  I believe that they won’t take any action if there is no urgency about their citizen here, unless he himself will ask for help.

Hutda ang tanang mga pamaagi aron matabangan siya kon gusto siyang mopauli na. Okay ra man nang magpapuyo mo, apan kon anha ra sab siya magsalig ninyo, di na sab na maayo. Abuso na gyud na.

Exhaust all methods to help him if he wants to return home. Making someone live with you is fine, but if he just depends on you, then that is no longer a good thing.  That’s really abusing (your kindness).

Basta sa ako nang giingon, subaya ang proper channel ug protocol kon communication na ang hisgutan.

As what I have already said, follow the proper channel and protocol pertaining to communication.

NOY KULAS
2 comments:

  1. This sort of article is fascinating and enjoyable to peruse. I cherish perusing and I am continually hunting down useful data like this.

    ReplyDelete
  2. howdy, your websites are really good. I appreciate your work.translation services in Houston

    ReplyDelete